Örebro Futsal Club

Förlossningen på Karlskoga lasarett ska återöppnas

Onsdagen den 28 augusti kunde hälso- och sjukvårdsnämnden bekräfta att man har beslutat om att återöppna förlossningen på Karlskoga lasarett.

· Publicerad: 28 augusti 2019 · 16.53.
Arkivbild: Martin Avedal

I våras fattade verksamhetschefen på kvinnokliniken beslut om att stänga förlossningsverksamheten i Karlskoga efter att ha gjort bedömningen att patientsäkerheten för de akut sjuka nyfödda barnen inte kunde tillgodoses.

Mot bakgrund av det beställde Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, en kartläggning av förutsättningarna för att åter kunna öppna förlossningsverksamheten.

Annons ▾

— Den politiska viljan är att Region Örebro län även i framtiden ska ha förlossningsverksamhet vid både Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett. Detta sa hälso- och sjukvårdsnämnden under dagens sammanträde.

Fler läkare och kompetensutveckling behövs

Kartläggningen presenterades för hälso- och sjukvårdsnämnden vid dagens sammanträde, och den visade att med ytterligare personal i form av fler läkare, ytterligare kompetensutveckling med fokus på livsuppehållande åtgärder och kamerateknik kan förlossningen i Karlskoga bedriva en säker vård av både nyfödda barn och deras mödrar.

— Efter att ha tagit del av kartläggningen fattade vi i nämnden beslut om att skyndsamt öppna förlossningsverksamheten i Karlskoga igen. I det arbetet ska berörda verksamheter involveras kring hur det ska gå till. Därmed håller vi fast i vår intention om att länet ska ha två förlossningsverksamheter, en i Karlskoga och en i Örebro, så länge vården kan bedrivs på ett säkert sätt, säger Karin Sundin.

Stärker länets förlossningsvård med en enhet på Karlskoga lasarett

— Utifrån den kartläggning som hälso – och sjukvården tagit fram kan vi stärka och förbättra länets förlossningsvård. Det är en viktig del av vårt arbete för att även fortsatt kunna erbjuda god service, vård och omsorg i hela länet, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

— Vi ser att ny teknik, resursförstärkningar och ett förändrat arbetssätt gör det möjligt att bedriva en trygg och patientsäker vård på två förlossningsverksamheter i länet, vilket jag tror är viktigt för att hela regionen ska fortsätta leva och utvecklats, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

När förlossningen ska återöppnas har inte hälso- och sjukvårdsnämnden fastslagit.

FIKK - För att alla behövs