Örebro Futsal Club

Örebro Kommun köper konstverket Mirakel

Örebro Kommun kommer att köpa konstverket Mirakel som skapades av Santiago Mostyn. Det är något som kommunen kunde informera om idag.

· Publicerad: 3 september 2019 · 21.50.
Foto: Peder Hallkvist – Örebro kommun

Nu är det klart vilket konstverk som blir kvar i Örebro kommun. Det Mirakel av Santiago Mostyn. Ljuskonstverket kommer att få en ny placering som kommer att bestämmas senare under 2019.

Ett konstverk som har möjlighet att vara bestående ska kunna få finnas kvar i Örebro. Den här gången har man med hjälp av Open Art valt ut konstverket Mirakel. Detta har samverkansrådet för offentlig konst med representanter från olika samhällsbyggnadsfunktioner i kommunen bestämt.

Annons ▾

Investeringsmedel finns avsatt och konstverket kommer att ingå i Konsthallens konstsamling. Konsthallen har erfarenhet av att arbeta med verk i neon och det utgör ett spännande komplement till redan befintliga verk.

Vad betyder ordet mirakel i vår tid?

Mostyns verk är lika mycket ett påstående som svävar i stadsrummet som det är en fråga. Är mirakel möjligt, eller skapar vi dem själva genom att tillsammans förändra något? Här finns inget svar egentligen, bara ett ord som långsamt lösgör olika saker inom oss beroende på livserfarenheter. Vad betyder ordet mirakel i vår tid?

Santiago Mostyns verk Mirakel består av ordet i vitt neon. Med belysning tänker juryn att verket kommer att få en ny betydelse under mörka halvåret.

Så låter Juryns motivering

Det är ett laddat ord och heter samma sak på många olika språk, men med olika innebörd för olika individer. Ett syfte med konst är att beröra oss på olika sätt och väcka frågor. Det här verket ställer verkligen frågor om vad är ett mirakel och hur är det att uppleva det.

Verket sticker ut men ändå har möjlighet att få en placering i staden. Verket kan placeras på många olika ställen, både inne och ute. Att det också har en funktion i form av belysning skapar upplevelse även under kvällar och när det är mörkt på vintern. I egenskap av ljuskälla agerar verket också trygghetsskapande och fyller fler funktioner än rent estetiska.

— Santiago Mostyn är en oerhört intressant konstnär som är en viktig samtida röst säger Anna-Karin Wulgué, konsthallschef. 

— Mirakel sker hela tiden, ibland behöver vi stanna upp för att se dem, komma ihåg dem eller hoppas på dem. Det här konstverket kan kanske hjälpa oss med det. Det blir ett intressant inslag i stadslivet under dygnets alla timmar i Örebro, säger Anne Hernandez Pettersson, stadsmiljöstrateg.

FIKK - För att alla behövs