Örebro Futsal Club

Polisen öppnar Nationellt forensiskt centrum i Örebro

Under tisdagen kunde polismyndigheten informera om att de kommer öppna åtta nya Nationellt forensiskt centrum, Örebro är en av städerna som kommer få.

· Publicerad: 4 september 2019 · 17.29.

Polismyndigheten i Sverige kunde under tisdagen informerar om att de storsatsar och öppnar åtta nya Nationellt forensiskt centrum. I dagsläget finn det fyra stycken NFC i Sverige.

— Syftet är att vi ska höja nivån och bli ännu bättre på våra arbetsuppgifter. Forensiken är viktigt för att vi ska lyckas med utredningsverksamheten, säger Helena Trolläng, chef för NFC.

Annons ▾

Kommer förstärka polisens forensiska verksamhet

Den laborativa verksamheten inom polisen ska koncentreras till färre orter och fortsättningsvis ledas och styras av NFC. Då kommer Nationellt forensiskt centrum att finnas på tolv orter istället för fyra. Övergången från dagens laboratorier till de framtida kommer att ske successivt från oktober 2019 till mars 2020.

Målet med förändringen är också att öka förmågan på brottsplatsen och ge kriminaltekniker mer tid på brottsplatsen genom att renodla verksamheten. Totalt sett innebär förändringen en förstärkning av polisens forensiska verksamhet runt om i landet.

Nationellt forensiskt centrum till Örebro

I dag har NFC sitt huvudkontor i Linköping och har laboratorier i Stockholm, Malmö och Göteborg. När förändringen är genomförd kommer NFC att finnas även i Borås, Halmstad, Kristianstad, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro.

— Utgångspunkten för val av ort har varit var brotten som genererar mest teknisk bevisning anmäls och var polisregionerna ansett placering vara lämpligt, säger Helena Trolläng.

NFC kommer nu att utöka bemanningen successivt, rekrytering har redan påbörjats.

— Jag kan med glädje konstatera att NFC det kommande året får en betydande resursökning. Med början under hösten kommer vi att få ytterligare åtta nya driftställen i landet. Utöver det kommer ökade resurser också att tillföras NFC:s befintliga laboratorier i Linköping, Stockholm, Göteborg och Malmö, säger Helena Trolläng.

Detta är Nationellt forensiskt centrum

NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. 1 januari 2015 bildades NFC av tidigare SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, och de tekniska rotlarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

De flesta kriminaltekniska undersökningar utförs på uppdrag av rättsväsendet, det vill säga polis, åklagare och domstol. Nationellt forensiskt centrum ansvarar för hela den forensiska processen från brottsplats till domstol. Det innebär att styra, samordna och följa upp metoder, forskning och utveckling samt att kvalitets- och kompetenssäkra forensisk verksamhet.

Forskning, utveckling, information, utbildning samt expertstöd inom hela det kriminaltekniska området ingår i NFC:s uppdrag.  Utöver det hanterar vi i vissa fall undersökningar för enskilda uppdragsgivare.

Vid NFC finns åtta sektioner:

  • Informationsteknik
  • Biologi
  • Droganalys
  • Kemi och teknik
  • Avdelningskansli 
  • Väst 
  • Syd 
  • Stockholm

FIKK - För att alla behövs