Örebro Futsal Club

Svenskarnas magproblem ökar – varannan har besvär

Nästan varannan svensk har haft problem med magen det senaste året, och hälften av dem har det varje vecka.

· Publicerad: 12 september 2019 · 13.27.
Mage-Hjärta

Nästan varannan svensk har haft problem med magen det senaste året, och hälften av dem har det varje vecka. Vanligast är att unga kvinnor drabbas. Detta enligt Sveriges största undersökning om maghälsa, som genomförts för fjärde gången av Kantar Sifo på uppdrag av Valio.

Andelen med problem det senaste året har ökat med tio procentenheter sedan undersökningen – Magrapporten (34 procent), som i sin tur var en ökning från 2013 då nivån låg på 30 procent. Bland yngre i åldern 16-34 år är det ännu vanligare, över hälften upplever besvär (54 procent).

Annons ▾

— Det är nedslående att läsa resultaten i undersökningen som visar att allt fler har bekymmer med magen någon gång om året, och att besvären är så stora bland de yngre. Vår förhoppning är att Magrapporten® ska ge en tydligare bild av svenskarnas maghälsa vilket kanske kan bidra till att flera får hjälp, säger Anette Björnlund, media- och kommunikationschef på Valio i Sverige.

Nästan varannan svensk (47 procent) upplever att deras magproblem begränsar deras liv och påverkar livskvaliteten. Resor, byte av miljö, skola och jobb, fester och middagar är situationer som upplevs som mest påfrestande.

Unga kvinnor upplever mest magproblem

Bland kvinnor i åldern 16–30 år uppger så många som 6 av 10 (61 procent) att de har haft besvär med magen det senaste året. Åldersgruppen 25–30 år upplever sig mest begränsade vilket också påverkar deras allmänna välbefinnande. Av dessa känner sig varannan (50 procent) stressad av och tycker att det är pinsamt (48 procent) med besvären. Var tredje (35 procent) upplever dessutom att det ger dem dåligt självförtroende.

— Att unga kvinnor upplever mest magproblem kan handla om att de upplever mer stress i vardagen. På grund av att de är unga kanske de också är ovana att hantera och få rätt hjälp för sina symptom. Även andra livsstilfaktorer som fysisk aktivitetsnivå har troligtvis betydelse, säger Robert Brummer, professor vid fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.

Stress vanligaste orsaken

Mer än hälften (55 procent) uppger stress när de får svara på vad de själva tror har legat till grund för deras besvär. Dåliga matvanor är den näst vanligaste orsaken och på tredjeplats hamnar för lite vardagsmotion. Bland kvinnor är stress betydligt vanligare, 60 procent uppger det som orsak, jämfört med 47 procent av männen. Allra mest utmärkande är unga kvinnor i åldern 16–34 år där siffran är 69 procent.

Magproblemen hänger ihop med välmåendet

Undersökningen visar också att det finns ett samband mellan allmänt välmående och magproblem. Bland de som uppger att de mår dåligt har 6 av 10 (64 procent) problem med magen, och magproblem är dubbelt så vanligt bland de som upplever att de har varit stressade (60 procent) jämfört med de som inte har varit det (29 procent).

— Att det finns ett samband mellan stress och maghälsa är tydligt. Hjärnan och bukhjärnan samverkar och skickar signaler till varandra, så magproblem är en del av hur hela vår livsstil ser ut. När det gäller maten är det viktigt att inte enbart tänka på vad vi äter, utan också var, med vem och hur snabbt vi äter, säger Robert Brummer.

De flesta, 9 av 10 svenskar, har gjort anpassningar för att hantera sina magproblem. Mer vardagsmotion, förbättrade matvanor och att undvika vissa livsmedel är några av de vanligaste anpassningarna. En del har också uteslutit eller minskat på laktosintaget (14 procent) eller druckit mindre kaffe (15 procent).

— Många försöker lindra sina magbesvär med ändrad kost. Det är en av anledningarna till att vi kontinuerligt utvecklar vårt breda sortiment med eller utan laktos, eller helt växtbaserat, så att fler kan hitta produkter som de känner att de mår bra av, säger Anette Björnlund.

Svenskarnas råd för en bättre maghälsa

I undersökningen fick svenskarna ge råd till sig själva och sina vänner när det gäller mat. ”Tänk på dig själv, ät det som får dig att må bra” är det vanligaste rådet både till sig själva och till sina vänner. Svenskarna är i regel hårdare mot sig själva när det kommer till hälsosam kost, samtidigt som de tycker att andra ska slappna av med maten och njuta mer.

FIKK - För att alla behövs