Örebro Futsal Club

Örebro universitet föreslås få drygt 20 miljoner kronor mer för utbildning och forskning

Örebro Universitet kan få cirka 20 miljoner kronor mer i anslag för utbildning och forskning.

· Publicerad: 22 september 2019 · 17.43.

När man på onsdagen presenterade budgetpropositionen för 2020 beslutas att man ökar medlen till landets lärosäten med cirka en miljard kronor, jämfört med den beslutade budgeten 2019 – det inkluderar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå.

20 miljoner kronor mer i anslag

För Örebro universitet innebär det att anslagen blir mer än 20 miljoner kronor större.

Annons ▾

— Genom den här budgeten kan kunskapslyftet fortsätta med nya utbildningsplatser vid universitet och högskolor runtom i hela landet. Det betyder att vi kan bygga ut förskollärar- och lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar, vårdutbildningar samt läkarutbildningar, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är ökningar i anslag till Örebro universitet i budgetpropositionen för 2020 jämfört med den beslutade budgeten förra hösten. Beräkningarna inkluderar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå.

Nedan är också en preliminär prognos och uppskattning av antalet utbildningsplatser totalt för kunskapslyftet inom högskolan utifrån tillförda resurser (inklusive tidigare tillskott före budgetpropositionen för 2020).

FIKK - För att alla behövs