World Global IPTV

Byte av vattenledningar påverkar trafiken vid Svampen

Mellan den 30 september – 19 december kommer Örebro Kommun byta gamla vattenledningar på Dalbygatan vid Svampen i Örebro.

· Publicerad: 30 september 2019 · 15.16.
Arkivbild: Martin Avedal

Då ledningarna på Dalbygatan är i dåligt skick byter Örebro Kommun ut dem för att undvika akuta läckor. Arbetet pågår preliminärt 30 september – 19 december. Detta kommer påverka framkomligheten på plasten.

Dalbygatan kommer att vara avstängd. Hänvisningar på plats visar hur man ska köra istället för att komma fram dit man ska. Verksamheterna i området kommer att ha öppet som vanligt.

Annons ▾

Påverkar trafiken vid Svampen

Örebro Kommun kunde under måndagen informerar om att arbetet vid Svampen har påbörjats. Denna insats kommer att påverka framkomligheten på Dalbygatan. Framför allt infarten till Mejeritorget,

Arbetet utförs i etapper och påverkar framkomligheten på olika sätt under arbetets gång. Biltrafiken kommer att ledas om via Östra Bangatan, Hovstavägen, Norrängsvägen och Längbrogatan. Gång – och cykeltrafiken hänvisas till Dalbygatans norra sida. Följ hänvisningsskyltar på plats.

Tillfällig infart till Mejeritorget

Alternativ väg att åka är den orangemarkerade. Karta: Örebro Kommun

— Alla verksamheter i området har öppet som vanligt, berättar Ulrika Svensson, projektledare på Vatten och avlopp. Under den senare delen av arbetet anlägger vi en tillfällig infart till Mejeritorget, för att underlätta för kunderna att komma fram.

Arbetet påbörjas måndag 30 september och beräknas vara färdigt fredag 19 december. Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Örebro kommun.

FIKK - För att alla behövs