Örebro Futsal Club

Vatten- och avloppstaxan höjs från årsskiftet i Örebro

Höjd vatten- och avloppstaxa från 1 januari 2020 – höjs med 16 procent.

· Publicerad: 23 oktober 2019 · 12.06.
Vatten Avlopp
Arkivbild: Martin Avedal

När en ny fastighet kopplas på det kommunala vatten- och avloppsnätet betalas en så kallad anläggningsavgift. Det är en engångsavgift som bland annat baseras på hur stor tomten är. Från 1 januari 2020 höjs anläggningsavgiften med 16 procent. För en vanlig villa med en tomt på 800 kvadratmeter innebär det att engångskostnaden blir lite drygt 170 000 kronor. Därefter betalas en brukningsavgift.

57 kronor mer i månaden för en vanlig villa

Brukningsavgiften betalas löpande av alla som har ett kommunalt vatten- och avloppsabonnemang. Den består dels av en fast årlig avgift, dels av en rörlig avgift baserad på vattenförbrukningen. Brukningsavgiften höjs med 16 procent.

Annons ▾

– För ett hushåll som förbrukar 150 kubikmeter vatten på ett år innebär det att den totala årskostnaden ökar från 4 304 kronor till 4 990 kronor inklusive moms, det vill säga med 57 kronor i månaden, berättar Ulrika Palmén, enhetschef för Kundservice på Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Varför höjs VA-taxan?

Brukningsavgiften och anläggningsavgiften används för att producera och leverera dricksvatten men också för att ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten. Dessutom används avgifterna till att anlägga, underhålla och byta ut ledningar och all annan utrustning som tillhör det allmänna ledningsnätet. Ökade kostnader gör att vi behöver höja avgifterna, vilket bland annat beror på följande:

  • Örebro är en växande stad vilket gör att vi har fler kunder att leverera dricksvatten till och mer avloppsvatten att ta hand om. Det gör också att vi har fler ledningar att bygga och underhålla.
  • Flera områden på landsbygden ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det innebär ökade kostnader för de nya vattenledningar som nu byggs från Örebro och ut på landet, samt för de lokala ledningsnäten i dessa områden.
  • Runt om i kommunen har vi vatten- och avloppsledningar från första halvan av 1900-talet som börjar bli dåliga. Vi måste därför trappa upp arbetet med att byta ut ledningar för att förebygga återkommande vattenläckor och driftsstörningar.

–- Vi tar ansvar på bred front genom att bygga nytt där det behövs och underhålla och byta ut gammalt där det behövs, konstaterar Anders Olsson (C), ordförande i Tekniska nämnden. Även om det är stora kostnader att bygga vattenledningar långt ut på landsbygden så är det viktigt för att leva upp till hälso- och miljökrav samt för att få en levande landsbygd. Vi höjer taxan för att täcka de kostnader vi har för att alla örebroare ska få gott, friskt vatten i kranen varje dag.

FIKK - För att alla behövs