Örebro Futsal Club

Cybersoldat och Klimatstrejk – här är de nya orden 2019

För ett par dagar sen släppte Språkrådet de nya ord som kommit under 2019. Bland annat återfinns många ord kopplade till Greta Thunberg och klimatet.

· Publicerad: 29 december 2019 · 11.47.
Klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till många nya ord under 2019.

Cybersoldat, klimatstrejk och menskonst det är några av de ord som blev allt vanligare under 2019. Och för ett par dagar sen släppte Språkrådet en lista över alla nya ord 2019. Totalt 35 nya ord.

Språkrådet släpper varje år en lista över de nya orden som kom under året. Orden brukar vara kopplade till samtiden och ofta behandlar ett aktuellt ämne. I år har Greta Thunberg och klimatet stått i fokus och många av orden är just kopplade till detta ämne.

Annons ▾

animoji
Emoji utformad efter en persons ansikte.

antivaxxare 
Person som av rädsla för negativa konsekvenser motsätter sig vaccinering.

artdöden
Den storskaliga utplåningen av djur- och växtarter under människans tidsålder.

ASMR
Sensorisk stimulering som skapar välbehag hos lyssnaren.

aspludd 
Ludd bestående av snöliknande frön från asp.

benim
Ordet benim är ett låneord från turkiskan, ordet används ofta av personer som refererar till sig själva på ett självförhärligande sätt.

beteendedesign
Utformning av närmiljö för att främja ett visst beteende.

cybersoldat
Försvarsanställd inriktad på att bekämpa digitala hot från främmande makt och terroristorganisationer.

deepfake
Video, bild eller ljud där innehållet manipulerats på ett sätt som gör förvanskningen svår att upptäcka.

deplattformering
Aktion riktad mot exempelvis nättjänster och mötesarrangörer som syftar till att frånta opinionsbildare inkomstkällor och möjligheten att sprida sina åsikter.

digital tvilling
Digital avbildning av ett verkligt fenomen som gör det möjligt att utföra tester i datormiljö som om de vore i verkligheten.

dra åt helvete-kapital
Sparade pengar som kan användas för att plötsligt bryta upp från en relation.

eldost
Ost som liknar halloumi och som kan grillas eller stekas.

fimpomat
Behållare för cigarettfimpar med två öppningar där varje fimp genom användarens val av öppning utgör en röst i en fråga med två svarsalternativ.

Gretaeffekten
Den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till.

grönt körfält
Körfält där bara fossilfria fordon får köra.

hjärtslagslag
Lag från USA som förbjuder abort om hjärtslag kan höras hos fostret.

hundvissla
Använda värdeladdade signalord som endast uppfattas av mottagare införstådda med budskapet.

hybridkrig 
Krig som förs i det dolda utan en väpnad konflikt.

ikigai
Upplevelse av att tillvaron är meningsfull.

immersiv
Uppslukande eller omslutande.

klimatdiktatur
Mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan.

klimatnödläge
Tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar.

klimatstrejk
Protestaktion för att skapa uppmärksamhet för behovet av klimatfrämjande åtgärder.

källtillit
Förtroende för etablerade medier och andra källor som strävar efter opartiskhet och saklighet.

lågaffektivt bemötande
Pedagogisk metod där vuxna inte ska konfrontera utåtagerande barn utan i stället mana till lugn.

menskonst
Konstnärligt verk som utmanar normer och tabun.

nattborgmästare
Person ansvarig för att främja nöjeslivet i samråd med berörd kommun 

popcornhjärna
Tillstånd där hjärnan samtidigt ställs inför flera olika sinnesintryck, till exempel vid användning av mobiltelefon.

sharenting
Föräldrars delning av bilder på sina barn i sociala medier utan att samtycke har inhämtats.

smygflyga
Flyga utan att berätta om valet av färdmedel eftersom flygets klimatavtryck kan vara skambelagt.

syssna
Lyssna med synen.

tågskryta
Stoltsera med att av miljöskäl resa med tåg i stället för flyg.

växtbaserat kött
Vegetabiliskt livsmedel som efterliknar kött till smak, utseende och konsistens.

övervakningsekonomi
System där digital information om konsumenters beteendemönster har stort ekonomiskt värde.

FIKK - För att alla behövs