Universitetssjukhuset har fått en unik, innovativ konstruktion på garaget för att utvinna solenergi

Detta är en konstruktion som kommer att krävas i framtiden när vi förbrukar mer el och det lokala elnäten inte längre räcker till.

· Publicerad: 16 januari 2020 · 10.57.

Garaget invid Universitetssjukhuset i Örebro står tidigare utan tak på översta våningen. Nu har det byggts till en unik, innovativ konstruktion på garaget för att utvinna solenergi. I framtiden spås detta bli ett populärt sätt att bygga på för att utvinna solenergi i stadsmiljöer. Något som kommer att krävas i framtiden när vi förbrukar mer el och det lokala elnäten inte räcker till.

Arbetas aktivt med att hitta hållbara lösningar på Örebro Universitetessjukhus

Sjukhus har generellt en hög energiförbrukning. I framtiden kommer dessutom besökare på offentliga platser behöva el för att kunna ladda sina bilar. På Örebros Universitetssjukhus arbetas det aktivt med att hitta hållbara lösningar och utvinna egen energi.

Annons ▾

När garaget ritades, med ambitionen att bli Sveriges vackraste parkeringshus, bestämdes det att bilar även skulle kunna stå på taket för att skapa så många parkeringsplatser som möjligt. Då föddes idén att placera solceller ovanför bilarna, trots att det inte fanns ett tak att fästa dem på. En unik, pergola-liknande konstruktion med ”hängande” solceller byggts för att utvinna så stora mängder solenergi som möjligt.

Ett sekundärt bärverk konstruerades även för att panelerna kan lutas upp mot solen med cirka 20 graders vinkel. Mellan varje panelrad är det öppet och besökaren kan skåda himlen. Kraftiga balkar har använts för konstruktionen för att motstå den vindpåverkan som kan uppstå på nionde våningen.

Garaget på Örebro länssjukhus har inneburit vissa utmaningar gällande konstruktionen och beräkningarna. Det vanliga vid solcellsinstallationer är att det finns ett tak under panelerna vilket förhindrar att vinden kommer underifrån, utan endast uppifrån och från sidan. I det här fallet monterades paneler underifrån med hjälp av liftar.

— Vi känner inte till att parkeringsgarage har byggts på det här sätt tidigare. Normalt så bygger man inte en så stor konstruktion bara för solceller utan man utgår från befintliga konstruktioner, eller tak, när man ska montera solceller. Vi tror detta projekt är unikt på många sätt”, säger Christoffer Caesar, vd på Swede Energy, företaget som står bakom solcells-konstruktionen.

— Det antagligen bara en tidsfråga, innan vi kommer att se konstruktioner som denna på fler platser”, tillägger Christoffer Caesar.

Det finns en stor outnyttjad yta i dag på öppna parkeringshus. Den extra skuggan som solpanelerna förser bilarna med på sommaren ger dessutom ett behagligare klimat i bilen och minskad miljöpåverkan, eftersom man inte behöver kyla bilen i samma utsträckning.

Konstruktionen är praktisk då snö och regn inte samlas på panelerna. Det finns dessutom inte något tak under solpanelerna som behöver rengöras. Pergola-liknande konstruktioner som denna skulle kunna användas i stor utsträckning i framtiden, exempelvis vid banvallar och vägrenar.

Swede Energy har erbjudit energieffektiva lösningar för företag, industrier och bostadsrättsföreningar i snart 30 år och är en av de största i branschen när det kommer till utvinning av solenergi.

Det senaste året har förfrågningar från företag som är intresserade av egna solcellsanläggningar mer än fördubblats och intresset för att utvinna solenergi lokalt är rekordstort. Företag och kommuner som vill ha ”här-producerad” el då man ser att energiförbrukningen kommer att öka och elförsörjningen behöver ske i närområdet för att belastningen på elnätet inte ska bli för hög.

FIKK - För att alla behövs