Örebro Futsal Club

Örebro Län får 9 miljoner för att värna om kulturella miljöer

Riksantikvarieämbetet har presenterat anslaget för att värna om kulturella miljöer. Örebro Län får ca 9 miljoner för att finansiera kulturella plaster.

· Publicerad: 27 februari 2020 · 14.32.
Arkivbild: Martin Avedal

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2020 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 251 miljoner kronor ska fördelas av länsstyrelserna. Örebro län har fått 9 171 550 kronor att fördela till kulturmiljövård.

Totalt uppgår de medel som Riksantikvarieämbetet fördelar 2020 till 275,5 miljoner kronor. 24,5 miljoner kronor reserveras för ändamål som fördelas senare, medan merparten, nära 251 miljoner kronor, fördelas via länsstyrelserna för att komma kulturmiljövård till del i hela landet.

Annons ▾

Örebro Län får ett minskat stöd från förra året

Örebro län har fått 9 171 550 kronor. Det är en minskning med drygt 954 000 jämfört med 2019. Bidraget kan finansiera vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag.

— Sverige har en mångfald av kulturmiljöer som väcker stort engagemang, inte minst lokalt. Vi är därför glada att kunna fördela ekonomiskt stöd till arbetet med att bevara och tillgängliggöra kulturarv. Stödet skapar även mervärden genom att främja regional utveckling och sysselsättning i hela landet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Vad händer med pengarna som inte fördelas

De pengar som inte fördelas till länsstyrelserna (24,5 miljoner kronor) reserveras bland annat för förvaltningen av världsarvet Laponia (två miljoner kronor), konservering av fornfynd (två miljoner kronor), fyndinlösen (700 000 kronor), tre miljoner kronor för åtgärder vid Visby ringmur och intrångsersättning för kulturreservat (nära fyra miljoner kronor).

Medel reserveras också för ökade kostnader vid arkeologiska undersökningar. 9 miljoner kronor fördelas till kulturarvsarbete senare i år.

Därför delar Riksantikvarieämbetet ut bidrag varje år

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget.

Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Av anslaget fördelas senare i år 9 miljoner till kulturarvsarbete.

FIKK - För att alla behövs