Örebro Futsal Club

Coronaviruset kan påverka kriminellas brottsmönster

Under veckan har polismyndigheten i Sverige informerat om att kriminellas brottsmönster kan ändras pga av Coronavirusets framfart.

· Publicerad: 26 mars 2020 · 13.40.

Polisen kunde i förra veckan meddela att antal bedrägerier mot äldre och företag hade ökat pga av Coronaviruset. Nu kan polisen informera om att kriminella kan ändra sitt brottsmönster för att anpassa sig efter de nya restriktionerna.

I Coronavirusets kölvatten har flera anpassningar gjorts i det svenska samhället och internationellt. Flera länder har stängt sina gränser, äldre personer samt sjuka ombeds avskärma sig från sociala kontakter. Många arbetar också hemifrån, samt undviker att resa och mötas.

Annons ▾

— Till följd av samhällets anpassning till läget ser vi potentiella förändringar i de kriminellas mönster, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på Nationella operativa avdelningen, Noa.

Stängda gränser kan påverka narkotikahandeln

Framför allt menar polisen att stängda gränser kan påverka de kriminella gäng som är beroende av narkotikahandeln i Sverige.

— Stängda gränser kan bland annat leda till att den gränsöverskridande narkotikahandeln minskar. En sådan minskning kan leda till brist på narkotika i Sverige, vilket i sin tur leder till obalans i kriminella miljöer och därmed risk för våldsupptrappning mellan kriminella gäng, fortsätter Linda Staaf med.

För bedrägeribrott, som har ökat kraftigt de senaste åren, ses nu också förändrade tillvägagångssätt hos de kriminella kopplade till coronaviruset. Kriser, som coronavirusets smittspridning, är något som ofta utnyttjas av bedragare för att lura andra människor.

Fler brottstyper som kan öka under Coronaviruset

Andra brott som Polismyndigheten ser ökad risk för är bland annat brott i nära relation, välfärdsbrott, tillgreppsbrott samt cyberrelaterad brottslighet.

– Det är inte möjligt att i nuläget överblicka samtliga konsekvenser till följd av virusets utveckling, men vi har en stor vana att hantera extraordinära händelser. För att skapa oss en så bra bild som möjligt arbetar vi starkt i vårt underrättelsespår och lägesföljer noga brottsutvecklingen i nära kontakt med andra rättsvårdande myndigheter, avslutar Linda Staaf med.

FIKK - För att alla behövs