Örebro Futsal Club

Örebro kommun erbjuder ökat stöd till seniorer

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppmaning att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter kommer flera verksamheter erbjuda ökat stöd till seniorer.

· Publicerad: 30 mars 2020 · 17.39.

På grund av rådande situation kring coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, har många förebyggande verksamheter inom vård och omsorg helt eller delvis stängt sina verksamheter tillfälligt.

Det har även införts tillfälliga besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden. Med resurser från de tillfälligt stängda verksamheterna och mötesplatserna erbjuds nu ett ökat stöd för seniorer.

Annons ▾

Det ökade stödet sker även genom en utökad samverkan med civila samhället, samt ett nytt samarbete med Örebro stadsmission och Röda Korset.

Seniorer erbjuds stöd och information

Seniorer som har eller inte har kommunalt stöd sedan tidigare, ska enkelt kunna ta kontakt med Örebro kommuns Servicecenter om de har frågor eller känner sig oroliga med anledning av rådande situation.

Den som har frågor, känner sig orolig eller behöver stöd i och med rådande situation kan kontakta Servicecenter måndag-fredag kl. 8-16.30 via 019-21 10 00, servicecenter@orebro.se eller via ett formulär på orebro.se.

— Ensamhetsproblematik finns hos äldre i samhället och i en sådan här situation kan många känna sig extra utsatta. Därför vill vi erbjuda möjligheten att ta kontakt med oss för stöd, information eller för att prata om sin oro, säger Eva Jöbo, verksamhetschef, Vård- och omsorgsförvaltningen.

— Vi har även möjligheten att förmedla vidare kontakter till frivilligverksamheter, som till exempel kan ge praktiskt stöd i vardagen. Frivilligverksamhet har en stor och viktig betydelse i den kommunala äldreomsorgen och är ett värdefullt komplement till de ordinarie verksamheterna, avslutar Eva Jöbo med.

Fler och yngre volontärer söks

Örebro kommun samarbetar med Örebro Stadsmission och Röda Korset för att mobilisera resurser för att utöka stödet till seniorer. Det finns samtidigt ett stort behov av fler volontärer – särskilt yngre personer.

Den som är intresserad av att ställa upp som volontär kan göra en intresseanmälan på orebro.se/volontar.

Utökade telefontider för stöd och anhörigsamtal

Anhörigcentrum erbjuder stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Anhörigcentrum har ställt in sina planerade gruppaktiviteter och större arrangemang men har istället utökat sina telefontider och kan nu ta emot fler samtal för den som behöver stöd.

— Många anhöriga kan i vanliga fall uppleva sig ensamma i sitt anhörigskap och känna en oro för både sin egen eller närståendes mående och situation. Det kan ytterligare stärkas i dessa tider och anhöriga kan därför få utökat stöd i sin situation genom anhörigkonsulenterna på Anhörigcentrum, berättar Arianne Axewill, enhetschef Anhörigcentrum.

Handledning av IT-guide

Örebro kommuns internetcaféer för seniorer har tillfälligt stängt. Istället erbjuds den som är senior handledning via telefon av en IT-guide, för att till exempel kunna handla online. Seniorer kan också fråga IT-guiden om mobiltelefoni, BankID, Swish, installation av appar, sociala medier, digital kultur/underhållning, digital kontakt med vården med mera.

FIKK - För att alla behövs