Örebro Futsal Club

Nytt kontorshus helt i trä planeras i Örebro

Ett nytt kontorshus planerar i centrala Örebro, byggnadens stil och utformning kom till under Örebro Kommuns pilotprojektet Vi ger arkitekten makten.

· Publicerad: 31 mars 2020 · 12.56.
Foto: Utopia arkitekter

Byggnaden i pilotprojektet Vi ger arkitekten makten beviljades bygglov vid byggnadsnämndens sammanträde den 26e mars. Det handlar om ett kontorshus helt i trä skapat av Utopia arkitekter i samarbete med Castellum.

Byggnaden ska uppföras på en central tomt som kommunen avser att sälja. Projektet är initierat av Stadsbyggnad Örebro med avsikt att uppmuntra innovativa lösningar både vad gäller samarbetsformer, byggteknik och arkitektur.

Annons ▾

Byggnaden kom till genom projektet Vi ger arkitekten makten

Pilotprojektet Vi ger arkitekten makten har utvecklats inom ramarna för den så kallade Örebromodellen, men med en omvänd process som gett arkitektkontoret en ny roll.

Efter en urvalsprocess fick Utopia arkitekter en option på den kommunägda marken. De valde sedan att ingå ett avtal med Castellum som kommer att uppföra byggnaden.

Byggnaden ska bli klimatanpassad

Byggnaden har formats under en tid när klimatdiskussionen blivit allt mer framträdande. Projektets höga klimatambitioner har inverkat till att både stomme, fasad och att stort sett allt i huset byggs av trä.

Kommunen sammanställer nu en genomlysning av processen tillsammans med Utopia och Castellum för att lära sig mer om varandras roller och om hur samarbetsformen fungerat. Slutsatserna av detta kommer att presenteras senare under året.

FIKK - För att alla behövs