Örebro Futsal Club

Komvux snabbutbildar elever för att stötta under Coronautbrottet

Komvux i Örebro har under april snabbutbildat elever för att de ska kunna hjälpa till inom Vård- och omsorg, detta pga av Coronautbrottet.

· Publicerad: 14 april 2020 · 20.05.

Komvux i Örebro snabbutbildar elever för att stötta vården. Detta kunde Komvux och Örebro Kommun meddela under tisdagen. Den bakomliggande orsaken är Coronautbrottet.

Vård- och omsorgsverksamheten i Örebro kommun och förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) har satsat på ett unikt samarbete för att bättre klara av de utmaningar som coronaviruset skapar. Komvux snabbutbildar nu elever som ska kunna hjälpa till i vård- och omsorgen.

Annons ▾

Stor personalbrist och höga sjukskrivningstal pga av Corona

— Vi har stor personalbrist och höga sjukskrivningstal bland våra undersköterskor och behöver fler som kan arbeta hos oss, säger Annika Roman förvaltningschef Vård- och omsorg Örebro kommun.

— Vi bad Komvux hjälpa oss och de har snabbt ställt om för att kunna utbilda i omvårdnadskunskap innan anställning, avslutar Annika Roman med.

Komvux utbildar ca 30 personer i April

Komvux lyckades snabbt ta fram en 3 veckor lång utbildning samt två veckors praktik. Deltagarna består av två grupper, dels personer från kommunens arbetsmarknadsenhet och en grupp från SFI. Totalt utbildas ca 30 personer under april.

— Det känns väldigt bra och framförallt viktigt att kunna ställa om med den kompetens vi har på Komvux och hjälpa till i den här extremt utmanande tiden, säger Linus Jonasson, rektor Yrkesutbildningscenter Campus Risbergska.

— Inom SFI har vi många personer som vill jobba så det finns inga ursäkter för att inte hitta konstruktiva lösningar just nu, avslutar rektor Linus Jonasson med.

FIKK - För att alla behövs