World Global IPTV

Cykelstölderna har ökat i Örebro enligt ny kartläggning

Enligt en ny kartläggning från If Skadeförsäkring samt siffror från Brå har cykelstölderna i Örebro ökat, den milda vintern och Corona ses som två orsaker.

· Publicerad: 21 april 2020 · 11.01.

Med våren kommer cykeltjuven. Och hittills i år har fler cykelstölder anmälts i landet än på 17 år. Örebro län är sedan tidigare hårt drabbat. Förra året anmäldes fler cykelstölder än de flesta andra län. Mest utsatt är Örebro kommun. Det visar försäkringsbolaget Ifs kartläggning av nya siffror från Brå.

Förra veckan publicerade Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik över anmälda cykelstölder för det första kvartalet. Och nu kan försäkringsbolaget If visa sin analys av siffrorna. I hela landet har 11 633 cyklar anmälts stulna, fler än något år sedan 2003.

Annons ▾

Flera orsaker kan påverka de ökande siffrorna

— Framför allt tror vi att det ökade antalet stölder beror på den ovanligt milda vintern vi haft, men man kan också tänka sig att corona haft en effekt de senaste veckorna, om fler väljer att ta cykeln istället för kollektivtrafiken, säger Jessica Hjälmered, pressansvarig på If.

Under januari till mars har det anmälts 630 cykelstölder i Örebro län. Det är 41 procent fler än samma period förra året.

Men det är nu i april vi kan vänta oss att se det verkliga startskottet för cykelstöldssäsongen, när temperaturen stiger och fler plockar fram cykeln. Förra året ökade antalet anmälda stölder med över 50 procent mellan mars och april i hela landet.

Flest cykelstölder i Örebro

I Örebro län anmäldes 3 223 cyklar stulna under hela 2019. Det motsvarar 106 fall per 10 000 invånare.

Men det finns stora skillnader bland kommunerna inom länet. Örebro är värst utsatt, med 174 anmälda stölder per 10 000 invånare. Det är nästan 47 gånger så många som Lekeberg.

Jämfört med andra län är Örebro län hårt drabbat av cykeltjuvar om vi tar antalet invånare i beaktande, vilket nedanstående graf illustrerar. Uppsala var det län där det anmäldes flest stölder per capita under 2019.

Grafik över cykelstölder per län. Bild: If Skadeförsäkring

Västernorrlands län hade minst. Den finns markanta skillnader mellan länen, antalet anmälda cykelstölder per invånare är mer än fyra gånger så stort i Uppsala som i Västernorrland.

Risken att bli av med cykeln är lägst om man bor på landsbygden, medan störst antal stölder per invånare sker i mellanstora städer, och inte minst i studentstäder. Örebro kommun var år 2019 den kommun som hade flest cykelstölder per capita (174 per 10 000 invånare).

Tydligt säsongsmönster

Cykelstölder följer de varmare årstiderna, anmälningar ökar i april och håller i sig fram till september-oktober.

Så även i Örebro län. Ifjol peakade antalet cykelstölder i september då det kom in 387 anmälningar, vilket kan jämföras med februari då det bara gjordes 117 anmälningar.

Grafik över cykelstölder per per månad i Örebro län, Bild: If Skadeförsäkring

Åtta tips för att minska risken att cykeln blir stulen:

  • Lås din cykel med ett godkänt U-lås eller bygellås som komplement till cykelns fast monterade bakhjulslås (som också ska vara godkänt).
  • Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett fast förankrat föremål.
  • Se till att föremålet du låser fast cykeln i inte kan lyftas eller enkelt manipuleras, till exempel ett staket som kan sparkas omkull eller en trafikskylt som är kort.
  • Parkera helst inte cykeln på undanskymda platser. Ställ cykeln om möjligt där många människor är i rörelse.
  • Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage – ställ in cykeln på kvällen..
  • Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven.
  • Klistra över eller dölj märket om cykeln är dyr.
  • Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats.

FIKK - För att alla behövs