Örebro Futsal Club

Polisen börjar med kamerabevakning i Kvarnparken

Under onsdagen kunde polismyndigheten i Örebro Län informera om att de ska börja med kamerabevakning i området Kvarnparken i centrala Kumla.

· Publicerad: 22 april 2020 · 23.12.

Polismyndigheten har fattat beslut om så kallad omedelbar kamerabevakning vid Kvarnparken i Kumla. Kvarnparken är ett bostadsområde i centrala delarna av staden.

— Vi har jobbat intensivt i en särskild insats för att minska antalet vålds- och narkotikabrott samt övriga ordningsstörningar i området sedan ett antal månader tillbaka. Vi är nöjda med insatsen så här långt men kompletterar nu med ytterligare ett verktyg, säger Mats Scherp som är chef för lokalpolisområde Hallsberg.

Annons ▾

Ska öka tryggheten och minska brottsligheten

Syftet är att öka tryggheten för medborgarna och att minska brottsligheten genom att förebygga, förhindra, upptäcka och ingripa vid pågående brott. Polisen har också nytta av kamerorna i utredningar när ett brott har begåtts och dessutom kan polisen följa vad som händer i realtid på platsen.

— Lagstiftaren har gett oss den här möjligheten med kamerabevakning ex just för den här typen av lägesbild som vi har i den här delen av Kumla och då är det viktigt att vi också nyttjar den möjligheten för att kunna göra ett effektivt arbete, säger Mats Scherp.

Polisen värnar allmänhetens integritet och bedriver endast kamerabevakning där det finns ett konkret behov och är en ändamålsenlig metod i polisens uppdrag. Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner, exempelvis har endast behöriga tillgång till bildmaterial som också raderas efter viss tid.

— Samverkan sker mellan Kumla kommun, fastighetsägare och andra lokala aktörer för att på sikt öka tryggheten och minska brottsligheten i Kumla. Vi följer kontinuerligt hur lägesbilden utvecklas och vidtar åtgärder. Kameraövervakningen blir ett komplement till det brottsförebyggande arbetet som bedrivs, säger Julia Höglund som är kommunpolis i lokalpolisområde Hallsberg.

Ska finnas skyltar i Kvarnparken som upplyser om övervakning

Kamerorna är utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder. På platser där kamerabevakning sker finns skyltar för att upplysa om detta. Polisen har både möjlighet att se i realtid från kamerorna och inspelat material.

Nuvarande beslutet gäller i högst 90-dagar, men kamerabevakning kan fortsätta som fast kamerabevakning på platsen efter tillståndsansökan till Datainspektionen.

FIKK - För att alla behövs