Örebro Futsal Club

Skärpt straff för barnpornografibrott i Sverige

Från den 1 maj skärpte straffen för barnpornografibrott i Sverige, dessutom har ändringar genomförts för att förbättra utredningsarbetet runt brotten.

· Publicerad: 4 maj 2020 · 09.15.
Arkivbild

Den 1 maj skärptes minimistraffet för grovt barnpornografibrott från sex månader till fängelse i ett år. För polisen betonar lagändringen framförallt vikten av att fortsätta prioritera utredning av de här brotten.

— Det är naturligtvis positivt att riksdagen skärper lagstiftningen på det här sättet. Framförallt visar det att det här är en typ av brottslighet som måste tas på allvar. Det är också en bekräftelse på att vi är på rätt väg när vi prioriterar att utreda de här brotten, säger Jan Olsson vid polisens nationella it-brottscentrum.

Annons ▾

Räcker med oaktsamhet

En förändring utöver straffskärpningen som lyfts fram i den nya lagstiftningen är att en gärningsperson ska kunna straffas för barnpornografibrott. Även om vederbörande inte haft uppsåt men varit oaktsam med att den som skildras är under 18 år.

— Att kunna påvisa oaktsamhet ökar möjligheterna för oss att kunna lagföra gärningspersonerna även när de hävdar att de inte haft uppsåt, säger Jan Olsson.

För att förklara tar Jan Olsson ett exempel med en familj på en strand. Det är filtar, handdukar och picknickkorgar. Barnen har tagit av sig badkläderna och leker nakna i sanden.

— Det är inget konstigt med den bilden. Men samma bild med en annan fokusering, exempelvis på just barnens nakenhet i en speciell vinkel, kan få en helt annan innebörd. Då ger den nya lagstiftningen oss ett verktyg för att lagföra gärningspersonen även om denne hävdar att avsikten bara var att visa en familj på stranden, säger Jan Olsson.

Preskription avskaffas för vissa brott

Den tredje punkten som lyfts fram i den nya lagstiftningen är att preskriptionen avskaffas för våldtäkt och könsstympning mot barn.

— Det tar ofta lång tid innan barn berättar vad de varit med om. Att ta bort preskriptionen ger oss möjlighet att ställa gärningspersonerna till ansvar även om det är länge sedan brotten begicks. Sedan handlar det här generellt om seriebrottslighet. Att kunna utreda och lagföra ett brott som begåtts för flera år sedan innebär sannolikt att vi kan förhindra att ett annat barn utsätts i framtiden, avslutar Jan Olsson.

FIKK - För att alla behövs