Örebro Futsal Club

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Under torsdag kom beskedet från Transportstyrelsen att det blir ett tillfälligt stopp för firande på studentflak, detta stopp gäller året ut.

· Publicerad: 14 maj 2020 · 17.49.
Transportstyrelsen har tagit ett beslut om tillfälligt stopp för firande på studentflak. Arkivbild: Martin Avedal

Under Coronavirusets framfart har studentfirandet varit ett återkommande diskussionsämne. Pga av viruset kommer årets firande att se annorlunda ut. Detta för att det finns restriktioner runt hur många som får vistas på samma plats samtidigt.

Idag torsdagen den 14 maj kom ett beskedet från Transportstyrelsen att det blir ett tillfälligt stopp för firande på studentflak. Detta innebär att den traditionella studentkortegen kan bli svår att genomföra.

Annons ▾

Stoppet för studentflak börjar gälla 15 maj

På Transportstyrelsens hemsida kan man läsa ett uttalande om beslutet som blev officiellt idag.

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften. Färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.

FIKK - För att alla behövs