Open Art flyttas fram pga det osäkra ekonomiska läget

Idag kom beskedet att Open Art flyttas fram till 2022, detta pga det osäkra ekonomiska läget som råder under Coronakrisen i Sverige.

· Publicerad: 8 juni 2020 · 18.22.

Under måndagen kom beskedet att skandinavens största utomhusbiennal för samtidskonst Open Art i Örebro flyttas fram till 2022. Detta på grund av det osäkra ekonomiska läget som råder just nu.

Örebro kommuns Kulturnämnd beslutade den 8 juni att konstutställningen Open Art flyttas fram från sommaren 2021 till sommaren 2022, för att få utrymme att säkerställa verksamhetens ekonomiska behov.

Annons ▾

Coronakrisen påverkar beslutet

— Open Art är helt beroende av externa medel, och ett vanligt år bidrar näringslivet med närmare en tredjedel av budgeten. Det innebär att Open Art påverkas kraftigt av nya förutsättningar hos externa parter, och inte minst av Coronakrisen.

Det är ett tufft läge för alla just nu, även kommunen har svårt att bidra på samma nivå som tidigare år, så vi har beslutat att flytta fram Open Art ett år. Det är den bästa lösningen, säger Lennart Bondeson, ordförande i Kulturnämnden.

I Open Arts redovisning 2019 så hade man en budgetram från Örebro kommun som låg på 7,8 miljoner kronor samt 3,2 miljoner kronor i externa medel i form av försäljning, stipendier, samarbeten, barter och sponsring.

— Vi är mitt uppe i planeringen för nästa Open Art, och ett vanligt år hade vi varit i full gång med att söka medel och kontakta näringslivet. Men utifrån rådande omständigheter så ser vi stora svårigheter och en stor osäkerhet att få ihop den finansieringen som vi är i behov av för att genomföra ett Open Art 2021, säger Elisabeth Magnusson, verksamhetschef Allmänkultur.

Sommarprogram mellan utställningarna

Kulturnämnden beslutade också den 8 juni att OpenArt ska arrangera minst fem nedslag under sommaren 2020 och 2021.

— Det är viktigt med kreativ närvaro även tiden mellan utställningarna. Vi ser att det nu finns möjlighet att utveckla vår pedagogiska verksamhet genom att göra nedslag med spännande programpunkter under sommaren 2020 och 2021, säger Elin Persson, enhetschef på Open Art.

Sommarens program kommer att bjuda på Öppet hus med djupdykning i hur det går till att skapa ett Open Art, guidade visningar av tidigare Open Art-verk, en workshop och mycket mera. Programpunkterna kommer att anpassas efter rådande restriktioner gällande covid-19 och utifrån budgetutrymme och personella resurser inom Open Arts organisation.

Ny urvalsprocess för folkets – och barnens jury

För att ge konstnärer världen över en chans att synliggöra sin konst, kan de själva ansöka om att få medverka i Open Art via ansökningsformuläret ”Open Call”. Ansökningarna har tidigare år utvärderats av en utomstående konstjury som sedan rekommenderat konstverk till utställningen.

Till Open Art 2022 har publiken bjudits in i urvalsprocessen för att ge en fingervisning om vad som efterfrågas av besökarna. Urvalsprocessen har delats mellan tre jurygrupper, förutom konstjuryn finns nu även folkets jury och barnens jury.

Ansökningsformuläret Open Call var öppet mellan 3 februari och 31 mars i år. Därefter fick de nya jurygrupperna tillgång till ett antal ansökningar i olika uttryck och medium för att välja sina ut sina favoriter. Jurygruppernas urval ska nu bearbetas och sedan kontaktas de utvalda konstnärer.

FIKK - För att alla behövs