Fältgruppen informerar om otrygga platser för ungdomar

Under veckan skickade Fältgruppen ut information om deras arbete samt platser i Örebro som kan vara en riskzon för barn och ungdomar.

· Publicerad: 18 juni 2020 · 20.07.
Arkivbild

Fältgruppen i Örebro gick under veckan ut med information om deras arbete samt områden i staden som kan vara en riskzon för barn och ungdomar.

De platser som Fältgruppen nämner i sitt informationsbrev är Truckstop, Krämaren och Järntorget. Där har risken för bråk, alkohol, droger och otrygghet varit påtaglig. Dessutom finns risken att oroligheterna ökar då fler väljer att vara hemma i sommar pga av Coronaepidemin.

Annons ▾

Detta är Fältgruppen

Fältgruppen ingår i socialtjänstens förebyggande enhet i Örebro. De är tio fältassistenter och kuratorer som arbetar med ungdomar i hela Örebro kommun.

Deras uppdrag är att finnas tillgängliga för ungdomar och vistas i miljöer där ungdomar befinner sig under dagar, kvällar och helger. De agerar på oro som uppstår kring ungdomar och erbjuder råd och stöd till ungdomar och föräldrar.

Pilängen bedöms som en allvarlig riskmiljö för ungdomar

Fältgruppen har sedan många år arbetat med bilburna ungdomar i riskmiljöer. Under en längre tid har Pilängen varit en sådan miljö där många har samlats. De senaste veckorna har Truckstop blivit en ny, och stor mötesplats för ungdomar och vuxna med intresse för bilar samt epatraktorer.

Det har samlats flera hundra människor på platsen, och varit mycket stökigt och otryggt. De bedömer att Truckstop och Pilängen under kvällstid är allvarliga riskmiljöer för ungdomar. Det har varit mycket alkohol, bråk, och umgänge över ett stort åldersspann. Polisen och Fältgruppen arbetar tillsammans på platserna för att få hem ungdomar i säkerhet.

Om du som förälder misstänker att din ungdom är på någon av platserna, rekommenderar de att du åker ut för att se miljön och för att få hem din ungdom. Fältgruppen rekommenderar att man säger nej som förälder om ens ungdom frågar om att få åka dit.

Riskzoner i City

Krämaren och Järntorget är platser i City som Fältgruppen arbetar mycket med. Dessa platser har under en längre tid varit samlingsplatser för ungdomar. Det finns ett flertal risker med miljön. Det man ser är bland annat användning och försäljning av narkotika, annan typ av kriminalitet som exempelvis misshandel och hot har också förekommit.

Ungdomar som hänger med äldre ungdomar och unga vuxna kan få negativa kontakter, ungdomar som snabbt blir kompisar och kan påverka varandra negativt. Även om din ungdom inte umgås i konstellationer där det förekommer exempelvis droganvändning så finns det ändå en risk att ungdomen kommer komma i kontakt med det genom miljön den befinner sig i.

De senaste veckorna och inför sommaren så vill Fältgruppen särskilt upplysa om Järntorget. Man har träffat många ungdomar på platsen och det finns många unga vuxna som är olämpliga där. Det är därför viktigt att som vårdnadshavare ha en dialog kring miljön och vilka risker som finns i City.

Fältgruppen tips inför sommaren

  • Ha kontinuerlig kontakt med din ungdom.
  • Ha extra uppsikt vid större arrangemang.
  • Ha kontakt med föräldrarna till din ungdoms kompisar.
  • Prata om era regler gällande alkohol, droger och tobak. Enligt forskning vet vi att en restriktiv hållning från föräldrar när det gäller ungdomsdrickande gör att ungdomarna dricker mindre.
  • Prata om konsekvenser kring skadegörelse.
  • Våga agera på signaler om att allt inte står rätt till.
  • Var inte rädd för att ta hjälp om du misstänker att något inte stämmer med din ungdom.

FIKK - För att alla behövs