Örebro Futsal Club

Örebros äldreboenden Coronafria uppger kommunen

Örebro Kommun kunde under måndagen berätta samtliga vård- och omsorgsboenden i staden är i nuläget fria från Coronavirsuet.

· Publicerad: 13 juli 2020 · 15.32.

Örebro Kommun kunde under måndagen gå med informationen att för första gången sedan i mars finns ingen konstaterad smitta på något kommuns vård- och omsorgsboenden.

Detta på grund av att man under våren och försommar jobbat med begränsningar men också hanteringen smittspridningen på både boenden samt inom hemvården.

Annons ▾

— Det är fortfarande ett allvarligt läge, men det här är en positiv nyhet och ett resultat av hårt arbete för att begränsa smittspridningen, säger Camilla Hofwander, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun.

Coronaepidemin är inte över

Medarbetare och chefer inom samtliga verksamheter inom äldreomsorgen har arbetat hårt från första stund för att minska risken för att de äldre ska smittas av coronaviruset. Noggranna rutiner i form av så kallad basal vårdhygien, men också extra rutiner för avstånd, besök och annat, samt användande av skyddsutrustning har blivit vardag under våren.

Alla dessa rutiner gäller fortfarande, och förvaltningen har fortsatt nära kontakt med såväl smittskydd som vårdhygien på Region Örebro län, för att hela tiden arbeta utifrån de senaste direktiven.

— Vi kan långt ifrån säga att det är över. Men vi ser nedgången, och det faktum att vi just nu inte har någon smitta på boendena, som ett kvitto på hur vi och resten av samhället kraftsamlat för att försöka minska risken för de mest sårbara grupperna, dit de äldre hör, säger Camilla Hofwander

— Tyvärr kan det nog fortfarande uppstå smitta inom äldreomsorgen, precis som i övriga samhället, men våren har inneburit att vår kunskap ökat och att rutiner finns på plats, fortsätter Camilla Hofwander med.

Har varit en tuff vår för alla

— Det har varit en väldigt tuff vår för både de äldre, deras anhöriga och för medarbetare, och varje person som har drabbats har varit en person för mycket, säger Sahra Strandberg, verksamhetschef för hemvården i Örebro kommun och denna vecka stabschef för Vård- och omsorgsförvaltningens stab för coronaarbetet.

— Coronaviruset kom som en chock för hela världen och har slagit hårt, och det påverkar fortfarande oss alla. Det vi kan göra nu är att fortsätta följa alla rekommendationer och riktlinjer som finns, och på så sätt göra allt vi kan för att minska riskerna, fortsätter Sahra Strandberg med.

Provtagning och snabba insatser

Personalen inom äldreomsorgen har under hela våren haft möjlighet att ta prov vid symptom som skulle kunna bero på coronaviruset, och de senaste veckorna kan de också ta prov för att se om de har antikroppar. Detta gör att det är lättare att snabbt få en bild av var smitta finns och vilka som har antikroppar.

— Vi har både sjuksköterskor och undersköterskor i vår egen verksamhet som de tar de här proverna, så snart en person har symptom, berättar Camilla Hofwander.

— Det gör att vi snabbt kan få svar för att sedan kunna agera på rätt sätt. Våren har också lärt oss mycket om vad som är viktigast att göra, och vad vi ska göra i vilken ordning, för att få bukt med smittspridning, avslutar Camilla Hofwander pressmeddelandet med.

FIKK - För att alla behövs