World Global IPTV

Region Örebro län får 4 miljoner till Coronaforskning

Under torsdagen kunde Region Örebro län genom ett pressmeddelade meddela att de får 4 miljoner av Nyckelfonden till Coronaforskning.

· Publicerad: 20 augusti 2020 · 12.41.
USO-Arkivbild-2

Nyckelfondens styrelse har beslutat att fördela 4 miljoner till coronaforskning. Det är fem forskningsprojekt inom Region Örebro län som får ta del av den extra utdelningen av forskningsbidrag. Detta kunde Universitetssjukhuset Örebro informera om i ett pressmeddelande som skickades ut under torsdagen.

— Det var angeläget att vi snabbt kunde ta ett beslut redan under pågående pandemi, säger Bo Anderson, styrelseordförande i Nyckelfonden.

Annons ▾

Undersöka varför sjukdomsförlopp varierar

Ett av forskningsprojekten handlar om att undersöka varför patienter med covid-19 har så olika sjukdomsförlopp. Forskargruppen kommer att utgå från fyra olika patientgrupper med cirka 100 patienter i varje grupp.

I den första gruppen ingår patienter som har intensivvårdats och i den andra gruppen de som har varit inlagda på sjukhus men inte fått intensivvård. De som har haft bekräftat virus men bara milda symptom ingår i grupp tre och i den sista gruppen ingår de som bor på äldreboende och har blivit smittade men inte har fått sjukhusvård.

— Vi har fyra grupper med studiedeltagare. De har väldigt olika sjukdomsförlopp och det vill vi forska om. Vi vill titta på vad det är som skiljer grupperna åt. Detta säger Gisela Helenius som är molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Hon är också docent på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Hon betonar att forskningen är ett lagarbete och forskargruppen består av forskare från både Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet.

Använder sig av tidigare prover

— Vi kommer att använda oss av de prover som togs i samband med att patienterna testades för covid-19. Proverna har sparats i vår biobank. I det här forskningsprojektet kommer vi att analysera patienternas DNA för att studera variationer som kan ha betydelse för det inflammatoriska svaret.

All forskningsdata kommer att sparas i en covid-19-databas som kommer att vara tillgänglig även för kommande forskningsprojekt, säger Gisela Helenius.

Många olika tester kommer genomföras

I databasen kommer även forskaren Paula Mölling, molekylärbiolog och docent vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet, tillsammans med forskargruppen sammanställa deras forskning. Den fokuserar på att undersöka hur stabilt SARS-COV-2 virusets RNA, arvsmassa, är över tid och hur spridningen av olika grenar av viruset ser ut i Region Örebro län.

Dessutom kommer virusets mängd samt samspel med andra mikroorganismer undersökas för att se hur infektionen påverkas. Forskningsprojektet har en annan frågeställning men båda forskargrupperna kommer att koppla klinisk data med genetisk data från både patient och viruset.

Docent Jan Källman sitter med som ordförande i den sakkunniggrupp som har bedömt ansökningarna till Nyckelfonden.

– Jag är imponerad över att forskarna med så kort varsel kan ställa om till covidforskning. Vi har fått in många ansökningar med hög kvalitet, säger Jan Källman.  

FIKK - För att alla behövs