World Global IPTV

Fler unga kontaktade Bris under sommaren

Bris kunde under fredagen meddela att de under sommaren såg en 37% ökning av unga som kontaktade dem, nedstämdhet var många gånger orsaken.

· Publicerad: 28 augusti 2020 · 16.03.

Barnrättsorganisationen Bris kunde under fredagen meddela att man under sommaren såg en 37% ökning av unga som kontaktade dem. En av de vanligaste orsakerna var nedstämdhet.

— Det är lätt att bli bestört över den enorma samtalsökningen och det stora stödbehovet hos många barn just nu, samtidigt känns det bra att Bris har kunnat ge stöd åt så många barn och unga under den här ovanliga sommaren, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Annons ▾

Bris valde att utöka öppettider pga av Coronaepidemin

I våras utökade Bris öppettiderna då barn kan chatta och ringa till en kurator och inför sommaren stärktes bemanningen mot bakgrund av vårens samtalstryck och den rådande pandemin.

Stödbehovet bland barn under årets sommar visade sig vara stort. Ovanligt många samtal, 1 av 5, har under sommaren handlat om nedstämdhet. Förra sommaren var drygt 1 av 10 samtal på samma tema.

Det kan handla om barn som känner sig nedstämda när de tänker på framtiden, om att känna oro för hur ens liv kommer att bli, eller nedstämdhet kopplat till specifika händelser i livet. Många samtal har också handlat om frågor som rör familj och familjekonflikter och om barn som upplever ångest.

Coronarestriktionerna bidrog också enligt bris

En vanlig sommar hos Bris brukar många barn berätta om att de känner sig ensamma i sin utsatthet. Exempelvis barn som lever i utsatta situationer i hemmet, som inte på samma sätt under lovet kan komma ifrån hemmet när skola och mycket annat har stängt.

Samhällets stödinstanser upplevs också mer otillgängliga under semestertider. I år sökte barn stöd för liknande situationer redan under våren, på grund av samhällsrestriktionerna för att minska smittspridningen av Corona. För många började sommaren alltså tidigt i år.

— Det är ett ovanligt tufft år för många. Det är viktigt att vuxna är uppmärksamma på hur barn i ens närhet mår just nu, att man frågar hur läget är och att vi visar att det finns trygga vuxna som kan ta emot det som ett barn har att berätta, och att det finns hjälp att få, säger Magnus Jägerskog.

Information om statistiken

Siffrorna avser kurativa kontakter med barn och unga via chatt, mejl och telefon. Totalt handlar det om 5749 kontakter.

Periodjämförelsen är 13/6 – 14/8 under 2020 och 2019. Under sommaren 2020 har öppettiderna i chatt- och telefonstödet varit utökade med 15 timmar per vecka, jämfört med förra sommaren (motsvarar drygt 25 procent längre öppettider).

Samtalsstatistiken gäller hela landet och går ej att bryta ned på geografiska nivåer. Barn är alltid anonyma när de kontaktar Bris och det framgår inte var i landet de befinner sig.

FIKK - För att alla behövs