World Global IPTV

Örebro konsthall presenterar utställningen WE ARE HERE

Örebro konsthall presenterar en ny utställning som heter WE ARE HERE. Den kommer att visa mellan den 12 september till 8 november.

· Publicerad: 8 september 2020 · 09.54.
Konstnärerna Jenny Berntsson, Ruben Wätte, Jelena Rundqvist ligger bakom utställningen WE ARE HERE.

Örebro konsthall presenterar en ny utställning som heter WE ARE HERE. Den kommer att visa mellan den 12 september och 8 november. Konstnärerna bakom utställningen heter Jenny Berntsson, Ruben Wätte, Jelena Rundqvist.

Utställningen handlar om lek, medskapande konst och barn och ungas rätt att få vara med i utformandet av det offentliga rummet, skriver Örebro konsthall i ett pressmeddelande.

Annons ▾

Detta är utställningen WE ARE HERE

Örebrokonsthall inleder hösten med utställningen WE ARE HERE med konstnärerna Jenny Berntsson, Ruben Wätte och Jelena Rundqvist. Tre konstnärer som har som praktik att arbeta i kollektiva konstnärliga processer.

Tillsammans utforskar de idéer och tankar om platser, staden och om vem som får vara med och bestämma. Gemensamt för konstnärerna är även att de har arbetat i Örebro med olika projekt där barn och unga fått vara med att planera, utforma och anlägga platser för lek som passar deras behov, ett samarbete mellan Örebro konsthall och Örebros parkenhet.

Genom att använda kollektiva konstnärliga processer som metod för utveckling lyfter konstnärerna fram vikten av att få utveckla ett kreativt tänkande, utrymme för experimenterande och lek och också barn och ungas rätt att få delta.

I utställningen på Örebro konsthall kommer vi få ta del av konstnärernas processer och en fördjupad inblick i en konstnärlig praktik som inte vanligtvis tar plats inne på en konsthall. Besökarna kommer även de få vara delaktiga och medskapare till utställningen.

Mer information om konstnärerna

Jenny Berntsson har tidigare gått på Örebro konstskola och har examen från Kungliga konsthögskolan 2008. Hennes konstnärskap kretsar kring förvandling, utveckling och förfall som ständigt pågår såväl i individ, samhälle och värld. Hon använder sig av konsten och kollektiva processer där konstverken kan resultera i land-art, skulptur och måleri eller workshops och process. Verken Norrbykatten och Pinnleken som hon har gjort i Norrbyparken respektive Tybbleparken i Örebro flyttar i sina delar in på konsthallen och låter besökarna vara med och ändra på strukturer.

Ruben Wätte är utbildad på Fri Konst på Konstfack och har en bakgrund inom gatukonsten. Han ser på konsten som en möjlighet att röra sig fritt mellan olika kunskapsfält. De senaste åren har han alltmer inriktat sig mot offentliga konstverk, konstnärliga forskningsprocesser och anarkistisk pedagogik. Ruben Wätte beskriver sin praktik som något som syftar till att skapa förståelse och förändring i sig själv och i sin omvärld. I Örebro har han gjort ett semipermanent konstverk till Varbergaskogen och har tillsammans med ungdomar från Nikolaiskolan utforskat Oskarsparken. Ett projekt som slutförs i höst.

Jelena Rundqvist är utbildad konstnär och koreograf med inriktning på nya performativa praktiker. Utgångspunkten för hennes idéer är en plats personlighet och de relationer som skapas i mötet med den. I utställningen på Örebro konsthall kommer hon visa de senaste årens arbeten där hon har fokuserat på skulpturala uttryck i sten för att materialisera flyktiga immateriella deltagarprocesser i ett beständigt och taktilt material.

FIKK - För att alla behövs