Farligt avfall-bilen på höstturné i Örebro

Under måndagen gick Örebro Kommun ut med informationen om när Farligt avfall-bilen kommer åka ut i kommunen och samla in farligt avfall.

· Publicerad: 14 september 2020 · 19.55.
Foto: Fredrik Kellén - Örebro Kommun
Foto: Fredrik Kellén – Örebro Kommun

Örebro kommun kunde under måndagen informera om att farligt avfall-bilen åker ut mellan den 21 september–1 oktober. Har du farligt avfall, trasig småelektronik eller gamla mediciner som ligger hemma och skräpar kan du nu lämna det till den.

Farligt avfall-bilen kommer besöka ett 30 platser runt om i Örebro Kommun. För mer information, schema och en karta som visar var Farligt avfall-bilen stannar finns på orebro.se/farligtavfallbilen.

Annons ▾

Detta kan du lämna till Farligt avfall-bilen

Målarfärg, nagellack, batterier, bekämpningsmedel, trasiga mobiler med mera räknas som farligt avfall och gör stor skada på miljön och människors hälsa om det slängs på fel plats. Därför åker Farligt avfall-bilen runt i Örebro kommun två gånger per år, för att göra det lätt för folk att lämna in sitt farliga avfall.

Produkter märkta med varningstexter som ”brandfarligt”, ”hälsovådligt” och ”förvaras oåtkomligt för barn” är oftast farligt avfall. Till exempel: lågenergilampor, elektroniska saker, lim, oljerester, lösningsmedel, penseltvätt och överblivna läkemedel.

FIKK - För att alla behövs