World Global IPTV

Örebro är en bra cykelstad när cyklisterna tycker till

Örebro kommer i topp när cyklisterna tycker till om sin stad, detta kan Cykelfrämjandet bekräfta efter sin nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern.

· Publicerad: 7 oktober 2020 · 22.23.
Arkivbild: Pressbilden

Cyklisterna i Örebro ger staden bra betyg när Cykelfrämjandet genomförde sitt nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern. Cyklisterna i Örebro ger kommunen en totalpoäng på 3,42 på en femgradig skala. Örebro placeras sig på första plats över stora kommuner över 100 000 invånare.

— Det är glädjande att örebroarna uppskattar den satsning på fler cykelvägar som denna kommunledning har gjort sedan den tillträdde 2011. Sedan dess har cykelbanornas längd ökat med nästan 75 procent. Dessa investeringar är en förklaring till att det nu är fler som cyklar i Örebro, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Annons ▾

Att allt fler cyklar är en nationell trend som ser ut att ha förstärkts av coronapandemin på många håll i landet. Av de nästan 18 000 cyklister som svarat på enkäten till Cykelfrämjandets Cyklistvelometer uppger 18 procent att de cyklat mer den senaste tiden på grund av pandemin. Detta skriver Cykelfrämjandet i ett pressmeddelande som kom under onsdagen.

Örebro fick det högsta medelvärdet

Landets cyklister har svarat på 28 frågor om hur det är att cykla i den kommun som de cyklar mest i. Av dessa 28 frågor får Örebro det högsta medelvärdet av alla kommuner på fyra frågor. Det handlar om att det är tryggt att cykla i kommunen, att det är bra belysning, att det är tydligt och säkert när man cyklar förbi byggarbetsplatser och att cyklingen har tillräckligt hög prioritet när infrastrukturen planeras.

— Örebro kommun har jobbat systematiskt med cykelfrågor under lång tid. Vi har sedan länge en väl utbyggd infrastruktur, huvudcykelstråk, cykelvägvisning, en cykelkarta och vi sopsaltar cykelvägarna på för att det ska gå att cykla året runt, säger Andreas Ahlstam, enhetschef på stadsmiljö och trafik för Örebro kommun.

Nu planerar Örebro kommun för att bygga ut huvudcykelstråken, cykelparkeringarna och att införa trafiksignaloptimering.

Cykelfrämjandet efterlyser barnperspektiv

— Örebros cyklister uttrycker en högre trygghet generellt än cyklister i andra kommuner, men det är knappt hälften som tycker att det är tryggt för barn och unga att cykla i kommunen. Det är viktigt att utgå från barnens perspektiv i trafikplaneringen för att möjliggöra trygg cykling för alla åldrar, säger Emilia Sternberg, projektledare för Cykelfrämjandets Cyklistvelometer.

Av alla cyklister som svarat på Cyklistvelometern är det bara 47 procent som är nöjda med förutsättningarna att cykla i den kommun som man cyklar mest i.

— Det visar att det finns mycket kvar att göra för att förbättra för landets cyklister. Men det är intressant att 61 procent av de svarande rekommenderar andra att cykla i kommunen. Skillnaden kan bero på att cyklister vill få andra att också resa klimatsmart och hälsosamt även om man inte alltid har de bästa förutsättningarna, säger Emilia Sternberg.

Samband mellan investeringar och nöjda cyklister

I maj presenterades Cykelfrämjandets Kommunvelometer där kommunernas arbete med cykelfrågor granskas och bedöms. Där placerade sig Örebro på nionde plats bland de stora kommunerna. Nu när landets cyklister har sagt sitt framkommer ett klart samband. I kommuner som satsar mycket på cykling är andelen cyklister som rekommenderar andra att cykla stor.

FIKK - För att alla behövs