Nu kan Örebroarna hämta ut gamla skolbetyg genom ny e-tjänst

Under måndagen kunde Örebro Stadsarkiv informera om att Örebroarna nu kan hämta sina gamla skolbetyg genom en ny e-tjänst.

· Publicerad: 19 oktober 2020 · 18.30.
Studenter lämnar Karolinska skolan någon gång under 1970-talet, foto: Örebro stadsarkiv

Örebro stadsarkiv har nu gjort det möjligt för örebroarna att själva kunna hämta ut sina betyg från grundskolan och gymnasiet via en ny e-tjänst. Det kunde stadsarkivet genom Örebro kommun informera om under måndagen.

Ett omfattande inskanningsarbete har gjorts, där ca 100 000 pappersoriginal av örebroarnas betyg nu blivit digitala. Informera Örebro stadsarkiv om i ett pressmeddelande.

Annons ▾

Ny e-tjänst ersätter det gamla systemet

Nu är det alltså möjligt, att genom en e-tjänst med bankID-inlogg själv kunna ladda ner kopior av sina arkiverade betyg från gymnasiet och grundskolan. Tidigare har man fått beställa betyg via stadsarkivets personal som antingen gjort utdrag eller papperskopior av de arkiverade betygen. 

Betyg är den vanligaste frågan på de flesta kommunarkiv i landet. Stadsarkivet i Örebro har de senaste åren haft över 1 000 betygsförfrågningar per år. 

— Många har inte kvar sina betyg i original på papper av olika anledningar, men betygen finns i arkivet. Det är bland annat därför vi finns till, och vi vill göra det så enkelt som möjligt för medborgarna. På det här sättet sparar vi tid och administration. Betygen kan ju levereras närsomhelst på dygnet utan att vi behöver göra någonting. Vi smyglanserade e-tjänsten innan sommaren och ser redan att den uppskattas av användarna, säger Stefan Nilsson, arkivarie på Stadsarkivet i Örebro.

Unik digital betygsbank

Ett omfattande skanningsarbete har gjorts de senaste åren. Stadsarkivet har skannat in alla betygsdokument som finns arkiverade hos stadsarkivet från samtliga grundskolor och gymnasieskolor i kommunen. Totalt över 100 000 betyg från 45 st kommunala skolor och friskolor. Betyg från kommunala skolor finns mellan åren 1971-2019. Friskolornas betyg finns från 2012 då kommunerna fick arkiveringsansvar för dessa.

— För grundskolorna finns inte individuella betygsdokument före 2018 utan endast betygskataloger för hela klasser. Därför har vi inte kunnat skanna in ett färdigt slutbetyg per elev. Då behöver man beställa utdrag som tidigare via ett formulär på hemsidan med ytterligare administration från oss. Detta gäller också betyg från gymnasieskolorna för de år individuella betygsdokument inte finns arkiverade. Så vitt vi vet finns det ingen kommun i landet som har en e-tjänst med så många betyg tillgängliga för nedladdning, så det är ganska unikt, säger Stefan Nilsson.

Stadsarkivet kommer fortsättningsvis årligen att fylla på med det senaste årets betyg. För den som är intresserad av att hämta ut sina betyg kan man göra det på stadsarkivets hemsida.

FIKK - För att alla behövs