World Global IPTV

Så rankas länets kommuner i Lärarförbundets skollista

Under tisdagen presenterade Lärarförbundet sin ranking över Sveriges bästa skolkommuner, fem av Örebro läns kommuner får bra placeringar.

· Publicerad: 10 november 2020 · 13.46.

Idag kunde Lärarförbundet presentera sin årliga lista över Sveriges bästa skolkommuner. Lindesberg är den kommun i Örebro län som placera sig bäst då man rankas på en 46:e plats. Men skillnaderna inom länet är stora då t.ex Lekeberg ligger på plats 283.

För 19:e året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Sveriges Bästa skolkommun. I Örebro län toppas listan i år av Lindesberg (46), Hällefors (50) och Nora (61). I hela landet är det Övertorneå som kommer på första plats.

Annons ▾

Lärarförbundet vill bidra till att förbättra skolan

— Vi vill att vår rankning ska bidra till de samtal och beslut som krävs för att stärka skolledares och lärares förutsättningar och villkor i varje kommun. Genomförda och planerade nedskärningar slår hårt i hela Skolsverige och kommer straffa sig både på kort och lång sikt. Att spara på skolan är nog det dyraste man kan göra, säger Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Jämfört med resten av landet klarar sig vissa kommuner i Örebro län bättre än snittet, andra sämre. Fem av tolv kommuner ligger på den övre halvan i undersökningen, sju på den nedre.

Nivån på sjukfrånvaron, andelen barn i förskolan och resurstilldelningen hör till Örebro läns relativa styrkor i årets rankning, medan länets kommuner placerar sig lägre när vi jämför andelen godkända elever, elevernas meritvärden i åk 9 och lärarlönerna.

Stora skillnader inom länet

Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar vi på hur kommuner har satsat på sin skola utifrån tio olika kriterier. I Örebro län är skolornas förutsättningar väldigt olika.

I Nora är 21 procent av lärarna i grundskolan obehöriga, i Hällefors (där andelen är högst i länet) hela 45 procent.

— Bristen på likvärdighet i skolan och behöriga lärare är ett allvarligt hot mot elevernas kunskapsutveckling, skolans kvalitet och Sveriges konkurrenskraft, säger Johanna Jaara Åstrand.

Skillnaderna i förutsättningar syns också i elevernas resultat. I Örebro går 74 procent av eleverna ut årskurs nio med godkänt i samtliga ämnen, att jämföra med 51 procent i Ljusnarsberg, som ligger sämst till i länet.

Staten måste ta täten

Bilden som avtecknas i Bästa skolkommun är att svensk skola dras isär. Andelen behöriga lärare, satsade medel, sjukskrivningstal, löner och betygsresultat skiljer sig markant över landet. Sveriges 290 kommuner och många hundra friskoleföretag har såväl olika förutsättningar som olika ambitioner, något som slår skoningslöst mot likvärdigheten.

— Vi måste ha ett samhälle där alla skolor är bra skolor oavsett kommun. Allt annat leder till ojämlika livschanser. Det är inte bara djupt orättvist, utan också förödande för hela Sveriges framtid. Staten måste kliva fram, ta täten och växla upp arbetet för likvärdig skola och utbildning i hela landet, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Om Bästa skolkommun

  • Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som skolans huvudmän.
  • Undersökningen är den största i sitt slag. Till grund för rankningen ligger tio kriterier som vi bedömer som viktiga för att mäta skolans arbetsförutsättningar och resultat.
  • Från 2019 kan kommunen både jämföra sig med andra kommuner men också följa sin egen utveckling oberoende av hur det går för andra kommuner.

FIKK - För att alla behövs