World Global IPTV

Samverkan ska öka tryggheten i Örebro Kommun

Under torsdagen kunde Örebro Kommun och polisen meddela att de ingått i ett samverkansavtal. Syftet är att öka tryggheten inom kommunen.

· Publicerad: 12 november 2020 · 17.30.
Polis-Arkivbild
Arkivbild

Örebro Kommun och polisen meddelade under torsdagen att det har ingått i ett samverkansavtal. Detta för att effektivare kunna skapa trygghet och bekämpa brott i Örebro kommun. Samverkansavtalet gäller för perioden 2021–2022.

— Ensam är inte stark. Vi måste hela tiden jobba på effektivaste möjliga sätt för att skapa trygghet för alla örebroare och för att polisen ska få bästa möjliga förutsättningar att bekämpa brott. Därför är en överenskommelse om vilka resurser vi garanterar varandra otroligt viktig, säger John Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.

Annons ▾

Vill öka tryggheten och förebygga brott

— Samverkan är för oss en grund i vårt uppdrag att öka tryggheten och kunna förebygga brott. Vi har utmaningar i Örebro med både upplevd otrygghet och faktiskt brottslighet men vår styrka är att vi jobbar gemensamt och tillsammans mot dessa problembilder. Vi är beroende av varandra på många plan och då är det bra med en strukturerad och tydlig modell för hur vi ska samverka. Överenskommelsen är en del i det strategiska långsiktiga arbetet, säger Linda Hedmark, chef för lokalpolisområde Örebro.

— Vi ser samverkan som en central faktor för ett framgångsrikt och hållbart brottsförebyggande arbete i kommunen. Vi kan med en tydlig samverkansöverenskommelse gjord på en delad lägesbild och analys av behoven i vår stad försäkra oss om att arbetet görs kunskapsbaserat och långsiktigt, säger Johanna Sollerman, strategisk samordnare för brottsförebyggande frågor, Örebro kommun.

Detta innebär samverkansavtalet

För effektiv samverkan garanterar Örebro kommun och lokalpolisområde Örebro följande resurser.

Örebro kommun:

 • Samordnare för Örebro brottsförebyggande råd.
 • Samordnare för förebyggande arbete avseende ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).
 • Samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism.
 • Fältassistenter med ett uppsökande områdesuppdrag.
 • Samordnare med särskild inriktning inom Sociala insatsgrupper (SIG).
 • Platschefer för partnerskapsområden.
 • Samordnare för det lokala förebyggande arbetet.
 • Samordnare för arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST).
 • Samordnare med huvudansvar för MBU.

Lokalpolisområde Örebro:

 • Kommunpoliser.
 • Områdespoliser.
 • Samordnare för Örebro brottsförebyggande råd.
 • Polisanställda med särskild inriktning gällande arbetet inom Sociala insatsgrupper (SIG).
 • Samordnare för arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST).
 • Samordnare för arbetet med Människan bakom uniformen (MBU).
 • Samordnare för förebyggande arbete avseende ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).
 • Samordnare för våldsbejakande extremism.
 • Hundförare och hundar för genomsökning av gymnasieskolor.

FIKK - För att alla behövs