World Global IPTV

Brister i arbetsmiljön på var fjärde byggarbetsplats

Under fredagen kunde fackförbundet Byggnads presentera en rapport som visar att det finns brister i arbetsmiljön på var fjärde byggarbetsplats.

· Publicerad: 20 november 2020 · 14.55.

Byggnads genomförde under den europeiska arbetsmiljöveckan 19 – 23 oktober flera kontroller på byggarbetsplatser. Rapporten visar att var fjärde kontrollerad byggarbetsplats har brister i arbetsmiljön.

Totalt genomfördes 1393 kontroller över hela landet och på 25 procent av dessa uppdagades brister som omedelbart skulle behöva åtgärdas för att inte riskera de anställdas liv och hälsa, skriver Byggnads i ett pressmeddelande.

Annons ▾

De vanligaste bristerna ska varit inom hantering av kemiska ämnen, fallrisker samt passerande fordonstrafik.

Byggnads ser allvarligt på de brister som upptäcktes

— Det här är fullständigt oacceptabelt och en av anledningarna till att vi driver frågan om arbetsmiljö så hårt i årets avtalsrörelse. När penningjakten går ut över säkerhetstänket är det vi byggnadsarbetare som får betala priset med våra kroppar. Det behövs en rejäl upprensning i hela branschen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

I bland annat Skåne upptäcktes ytterligare flera fall där arbetet omedelbart skulle stoppats, om de regionala skyddsombuden haft tillträde till arbetsplatsen.

Gällande reglering förhindrar de regionala skyddsombuden att besöka arbetsplatser som saknar fackligt anslutna medlemmar. Att ge de regionala skyddsombuden möjlighet att verka på fler arbetsplatser är en av frågorna Byggnads driver i årets avtalsrörelse.

En olycksdrabbade bransch

Byggbranschen är landets mest olycksdrabbade och statistiken över dödsolyckor är full av tragedier. De senaste tio åren har mellan fem och fjorton personer årligen dött på svenska byggen och hittills i år finns det inget som tyder på ett trendbrott.

Alla län i Sverige blev kontrollerade och Västernorrland samt Stockholms Län var de län där procenten brister var störst över 40%. Stockholms Län hade dock över 200 kontrollerade arbetsplatser medan Västernorrland bara 42.

I Örebro Län hamnade procenten över arbetsplatser med brister bara på 15%. I länet kontrollerades 91 arbetsplatser viket bara var färre än Stockholm, Skåne och Västerbottens Län.

FIKK - För att alla behövs