Klass ett varning för snöfall utfärdat

SMHI varnar för rikligt med snöfall under måndagen och tisdagen. Klass 1 snöfall är när det väntas 5 mm eller mer (i smält form) inom 6 timmar.

· Publicerad: 11 januari 2021 · 19.41.
Snöfall

När Från måndag förmiddag till natt till tisdag
Var Hela området Örebro län
Intensitet 5-15 cm snö
Kommentar Under eftermiddagen kan snöfallet delvis övergå i regn

Definition för Varning klass 1 snöfall:

Snöfall där det väntas 5 mm eller mer (i smält form) inom 6 timmar. Tidigt eller sent på säsongen kan varning utfärdas även vid mindre snömängder. Risk för halka på vägar.

Annons ▾

Om prognosen ändras till kraftigare snöfall med mer än 20 mm inom 12 timmar, alternativt 12 mm inom 12 timmar i kombination med frisk vind (över 8 m/s), uppdateras varningen till en högre varningsklass.

källa:SMHI

FIKK - För att alla behövs