Särskilda boenden vaccinerat klart i slutet av veckan

5 200 vaccindoser har fördelats ut för vaccination i Örebro län fram till och med denna vecka.

· Publicerad: 13 januari 2021 · 22.09.
Foto: Pixbay

Av dessa har 4 550 gått till kommunerna för att vaccinera de äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. 650 doser ska användas för att vaccinera kommunal personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst. Den vaccineringen börjar i dag onsdag.

-Vaccineringen i kommunerna har gått mycket bra och alla kommuner gör ett otroligt arbete, säger Ingmar Ångman, områdeschef välfärd och folkhälsa, Region Örebro län. Vid veckans slut har boenden på alla särskilda boenden (SÄBO) i länet vaccinerats en första omgång. Flertalet kommuner har påbörjat vaccineringen i hemsjukvården och vissa också av anhöriga.

Annons ▾

Börjar med hemsjukvården

-Nästa vecka är alla kommuner igång med vaccineringen i hemsjukvård. Beroende på tillgång till vaccin bör en första vaccinationsomgång i hemsjukvården vara genomförd innan januari månads utgång.

Andra dosen till de första som vaccinerades

Andra dosens vaccinationer påbörjas nästa vecka på de särskilda boenden som var först ut i Örebro kommun, eventuellt också i någon ytterligare kommun i länet.
Källa:Region Örebro län

FIKK - För att alla behövs