Fler kör laddningsbara bilar i Örebro län

Myndigheten Trafikanalys kunde under onsdagen släppa ny statistik som visar att allt fler kör laddningsbara bilar i Örebro Län.

· Publicerad: 18 februari 2021 · 12.30.
Arkivbild

Fler kör laddningsbara bilar (elbilar och laddhybrider) i Örebro län. Det visar färsk statistik från myndigheten Trafikanalys som presenterades under onsdagen.

Vid slutet av 2020 fanns det 2 770 i trafik i Örebro Län. Antalet har ökat med 87 procent sedan 2019. Den största ökningen av laddningsbara bilar har grannlänet Värmlands län med 109 procent från förra året.

Annons ▾

En stadig ökning över hela landet

— Antalet laddbara bilar i trafik har ökat för hela landet med 84 procent jämfört med förra årsskiftet. De står fortfarande för en mindre andel, 3,6 procent, av hela landets personbilsflotta eftersom det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Efter laddhybrider och elbilar som ökar mest, ses också en ökning av elhybrider med 18 procent. Sett till hela landet dominerar fortsatt bensindrivna bilar med en andel på 54 procent, men andelen har minskat.

Foto: Trafikanalys

Fler köper också laddningsbara bilar

När det gäller nyregistrerade personbilar kan ett skifte konstateras, där framförallt andelen bensin- och dieselbilar har minskat och andelen laddningsbara bilar ökat. Bidragande orsaker är införandet av bonus malus-systemet 2018 och ett ökat utbud av laddbara bilmodeller.

— Bensin och dieselbilarnas andel av nyregistreringen minskade från 80 procent 2019 till 60 procent 2019 sett till hela landet, samtidigt som laddbara bilar nästan tredubblade sin andel av nyregistrerade fordon från 11 till 31 procent, säger Anette Myhr.

I Örebro län var biltätheten 496 bilar per 1 000 invånare i slutet av 2020, vilket är en ökning från 493 bilar året innan. Biltätheten varierar mellan länen. Stockholms län har den lägsta biltätheten med 399 bilar per 1 000 invånare. Gotland har landets högsta biltäthet med 611 bilar per 1 000 invånare.

FIKK - För att alla behövs