Astra Zenecas Coronavaccin pausas i Sverige

Folkhälsomyndigheten beslutade idag om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19, detta då det finns misstänkta biverkningar.

· Publicerad: 16 mars 2021 · 10.25.

Efter rapporter om misstänka biverkningar från Astra Zenecas Coronavaccin beslutade idag Folkhälsomyndigheten att pausa användningen. Detta skriver myndigheten på sin hemsida.

Stoppet kommer att gälla tills Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar. — Beslutet är en försiktighetsåtgärd, säger statsepidemiologen Anders Tegnell.

Annons ▾

Misstänkta biverkningarna som blodproppar

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodproppar och blödning. Dessa ska ha uppstått hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser), i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har än så länge inget fall hittills rapporterats in uppger Folkhälsomyndigheten.

— Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination, säger Anders Tegnell.

FIKK - För att alla behövs