Rekommendationer om munskydd i butiker från 1 april

Region Örebro län beslutade under tisdagen att införa lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer, som t.ex butiker och serviceställen.

· Publicerad: 30 mars 2021 · 14.15.
Arkivbild

Smittskyddsläkaren i Region Örebro län beslutade under tisdagen att införa lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer. Detta för att minska smittspridning av covid-19.

Detta skriver man om på Region Örebro Läns hemsida. Och rekommendationerna kommer att gälla från och med den 1 april till den 12 maj.

Annons ▾

Ökat antal fall av Covid-19

Beslutet har fattats mot bakgrund av att antalet covid-19-fall ökar kraftigt, samtidigt som fler personer vårdas på sjukhus. Man ser också en ökad förekomst av den brittiska varianten av viruset som bedöms vara mer smittsam.

Munskydd är en tilläggsåtgärd och ska inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning.

— De nationella råden är kraftfulla om de följs och det allra viktigaste är fortfarande att träffa så få människor som möjligt och hålla avstånd. Att använda munskydd är en extra åtgärd för att ytterligare minska smittspridningen, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Detta rekommenderas:

  • Använd munskydd när du åker med kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser.
  •  Använd munskydd om du måste vara på ställen inomhus där flera människor vistas, till exempel i butiker, apotek och serviceställen.
  •  I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskyddsanvändning.
  •  För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skola hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

FIKK - För att alla behövs