Kommunen bygger nytt friluftsbad i Karlslund

Örebro Kommun informerade om att man kommer bygga ett nytt friluftsbad i Karlslund. Detta då man vill bygga fler utomhusbad i fina naturområden.

· Publicerad: 1 april 2021 · 10.00.
Illustration: Christina Jonsson

Det var i tisdags som Örebro Kommun informerade om att man kommer bygga ett nytt friluftsbad i Karlslund. Detta är för att man vill fortsätta att kunna erbjuda utomhusbad i det populära naturområdet.

Bygget av friluftsbadet i Karlslund är en fortsättning på den satsning man gjorde under förra året. Då badet i Hästhagen byggdes om till Hästhagens bryggbad. badet i Karlslund kommer heta Karlslunds tegelbad.

Annons ▾

Badet i Karlslund kommer vara avgiftsfri

Fler tätortsnära friluftsbad behövs och efterfrågas i kommunen och därför har det sen i höstas undersökts om ännu ett bad i det välbesökta området Karlslund. Området är ett vattenskyddsområde och kulturreservat, och nu har alla nödvändiga tillstånd som krävs för det nya badet beviljats. Tegelbadet ligger relativt undangömd i Karlslund på en udde i Svartån. Intill ån utgörs platsen av en gräsyta med grillplats som även kommer att kompletteras med flera bänkbord.

Anläggningsarbetet kommer utföras under juni, och badplatsen planeras att invigas i början av juli. Liksom Hästhagens bryggbad kommer badplatsen vara avgiftsfri. Målsättningen med badet är framförallt att skapa möjligheter till en meningsfull fritid för barn och unga.

Många möjligheter med ett nytt bad i Örebro

— Det känns både bra och roligt att vi nu möjliggör för ännu en plats där örebroare kan bada. Förra årets öppning av Hästhagens bryggbad gav mycket badglädje! Det är viktigt att kunna erbjuda tillgängliga badplatser med olika karaktär. Karlslunds tegelbad passar både för att plaska runt och att simma i. I tider där pandemin och även klimatet gör att vi behöver och vill välja semester på hemmaplan känns det extra bra att vi skapar en till möjlighet till bad, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

— Svartåns botten sluttar lätt nedåt på platsen och går från strandkanten till ett djup på cirka 2,2 meter åtta meter ut i ån. Badplatsen utgår från platsens specifika förutsättningar för att skapa en tydlig identitet och utformas för att passa olika målgrupper. Vid strandkanten byggs en trappa i trä i form av en solfjäder. Trappan utformas med breda trappsteg så att besökare kan sitta på trappstegen. På platsen finns grillplats och det kompletteras med ett antal bänkbord, säger Gustav Axberg, projektledare på Stadsbyggnad.

Tätortsnära bad ger många möjlighet att på gång- eller cykelavstånd ta sig till platsen. Tack vare sin placering är Karlslunds tegelbad tillsammans med Hästhagens bryggbad nära till hands för många örebroare, och däribland många barn och unga. Namnet Karlslunds tegelbad kommer från det tegelbruk som fanns på platsen och var i drift fram till 1897 då det flyttade uppströms i Karlslund.

Så här utformar kommunen Karlslunds tegelbad:

Foto: Örebro Kommun
  • Badet placeras i Karlsnäs vid en krök där Svartån är relativt grund.
  • En trappa i trä i form av en solfjäder byggs där trappstegen är breda nog för att besökare kan sitta på dessa.
  • Säkerhetsutrustning, sopkärl och grillplats finns vid badplatsen.

FIKK - För att alla behövs