Ny webbutbildning ska ge råd för skydd vid terrorattentat

MSB och polismyndigheten har tillsammans plockat fram en ny webbutbildning som ska höja allmänhetens kunskap kring agerandet vid ett attentat.

· Publicerad: 6 april 2021 · 10.59.
Arkivbild

I samband med årsdagen av terrorattentatet på Drottninggatan har polisen och MSB tillsammans plockat fram en ny webbutbildning. Syftet är att höja allmänhetens kunskap kring hur man sätter sig i säkerhet vid ett attentat. Detta skriver MSB om i ett pressmeddelande som skickades ut under tisdagen.

Sannolikheten för att en enskild människa ska råka ut för ett terrorattentat är låg, men det har stor påverkan på samhället. MSB vill genom webbutbildningen höja allmänhetens kunskap kring hur man ska agera vid ett terrorattentat.

Annons ▾

Fly, söka skydd och även larma

Hur sätter jag mig i säkerhet vid en kritisk situation som ett terrorattentat och hur kan jag hjälpa andra vid en händelse? De flesta vet i dag hur man sätter sig i säkerhet vid en brand men det är också viktigt att ha vetskap om hur man sätter sig i säkerhet vid andra kritiska situationer, som exempelvis ett terrorattentat.

Tre viktiga råd:

  • fly – lämna platsen, sätt dig i säkerhet,
  • sök skydd – om du inte kan fly sök skydd på en plats du bedömer är säker och
  • larma – varna andra och larma 112, berätta vad som hänt och var du är.

Ny webbutbildning i samarbete mellan MSB och Polisen

I samband med årsdagen av terrorattentatet på Drottninggatan, släpps en webbutbildning för att höja allmänhetens kunskap kring hur man sätter sig i säkerhet vid ett terrorattentat. Utbildningen är framtagen i samarbete mellan MSB och Polismyndigheten. Risken att man ska drabbas av ett terrorattentat är liten, men genom att vara förberedd ökar man sina chanser att klara sig om det trots allt inträffar.

— Det är viktigt att betona att sannolikheten för att en enskild människa ska råka ut för ett attentat är låg. Men om allmänheten, var och en av oss, kan ta medvetna och kloka beslut vid ett attentat för att sätta oss i säkerhet minskar både skadeutfall och konsekvenserna av ett terrorattentat, säger Jonas Eriksson, som arbetar med säkerhet i offentliga miljöer på MSB.

Utbildningen tar 15-30 minuter att göra

En annan viktig del i utbildningen är hur vi vid en händelse kan hjälpa andra. Exempelvis hur man känner igen en livshotande blödning och hur man agerar för att hjälpa den som är skadad i väntan på att ambulans hinner fram.

I första hand är utbildningen till för mobiltelefoner och kommer att finnas tillgänglig via Krisinformations mobilapp, där den återfinns under fliken Förbered dig. Utbildningen tar mellan 15-30 minuter att göra, den finns även på MSB:s hemsida.

FIKK - För att alla behövs