Återvinningsstation på Rynningeåsen i Örebro försvinner

Under torsdagen kunde Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) informera om att återvinningsstationen på Rynningeåsen i Örebro tas bort.

· Publicerad: 15 april 2021 · 17.54.
Bilden har inget med artikeln att göra.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) kunde under torsdagen informera om att återvinningsstationen på Rynningeåsen, Pionjärgatan/Hindergårdsgatan i Örebro tas bort med omedelbar verkan.

Detta på grund av att bygglovet har överklagats. FTI hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till närliggande återvinningsstation vid Coop Svampen på Höglundagatan.

Annons ▾

Ingen lösning på ny plats i dagsläget

— Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra återvinningsstationer. Vi har sökt fastighetsägare för att hitta en ersättningsplats, men hittills utan framgång, säger Mia Steinbach, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms.

— Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationerna vid Coop Svampen och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Mia Steinbach.

Detta är återvinningsstationer till för

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till förmån för invånare i de områden de är placerade.

FIKK - För att alla behövs