Amerikansk konstnärsduo ska sätta färg på Rudbecksgatan

Nu är det klart att den amerikanska konstnärsduon Jessie & Katey ska måla de planerade markmålningarna som ska utsmycka Rudbecksgatan i sommar.

· Publicerad: 22 april 2021 · 12.56.
En bild från när Jessie & Katey målar en trappa i Appalachian State University, North Carolina, USA.

Det var i början av Mars som Örebro kommun kunde meddela att man skulle genomföra ett projekt på Rudbecksgatan i centrala Örebro. Tanken är att man ska skapa konst längst cykelstråket mellan centrum och universitetet.

Nu är det klart att den amerikanska konstnärsduon Jessie & Katey som kommer får skapa konst på en cykelbana i Örebro i sommar. Jessie & Katey har tidigare målat stora och färgsprakande mark- och fasadmålningar i bland annat New York, Seattle och Miami. Nu är det första gången som deras konstverk kommer synas i Sverige.

Annons ▾

Den amerikanska konstnärsduon Jessie & Katey

Är en del av projektet Fossilfritt 2030

De två Markmålningarna på utvalda platser längs cykelstråket mellan centrum och universitetet i Örebro är en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan som arbetar på olika sätt för att öka det hållbara resandet.

— Vi vill att fler ska upptäcka fördelarna med att cykla. Konsten, tillsammans med flera andra aktiviteter som vi planerar, är ett sätt att locka nya grupper att cykla längs den här sträckan, säger Linnéa Lorinius, trafikplanerare på Örebro kommun och delprojektledare inom Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Fakta om markmålningarna på Rudbecksgatan

  • Målningarna kommer att påbörjas i början av maj.
  • Markmålningarna på Rudbecksgatan är en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan som drivs av Region Örebro län. Projektet finansieras genom stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt från statliga 1:1-medel som delas ut av Region Örebro län, Region Sörmland och Region Östergötland. Andra finansiärer i projektet är Biodriv Öst, länsstyrelsen i Örebro län, länsstyrelsen i Östergötland och Örebro universitet. Flera kommuner i de tre länen bidrar med finansiering i form av kontanta medel eller arbetsinsatser i projektet. I Örebro län deltar Örebro kommun, Karlskoga kommun och Kumla kommun i olika projektaktiviteter.
  • OpenArt är en enhet inom verksamhetsområdet Allmänkultur i Örebro Kommun som vartannat år arrangerar temporär konstutställning med tillgänglig och engagerande konst. Genom ett sextiotal konstnärer från hela världen tar samtidskonsten över gator, torg, gallerior, parker, fasader och vatten under tre månader i centrala Örebro. Skandinaviens största konstbiennal upplevs utan entrébiljett och majoriteten av konsten är tillgänglig under dygnets alla timmar då den är placerad utomhus. Nästa utställning planeras till sommaren 2022.

FIKK - För att alla behövs