Teaterplan har blivit en levande och grönskande plats

Teaterplan är nu klar och fått sig ett riktigt lyft. Örebro Kommun har fixat en plats som välkomnar till lek, vila och möten.

· Publicerad: 2 juni 2021 · 18.38.
Foto: Fredrik Kellén – Örebro Kommun

Örebro Kommun kunde under gårdagen informera om att Teaterplan nu är klar och fått sig ett riktigt lyft. Man har fixat en plats som välkomnar till lek, vila och möten.

— Omgestaltningen av Teaterplan har fokuserat på att tillvara på dess fina läge och låta det bli en ny trygg och levande plats i centrala Örebro, skriver Örebro Kommun i ett pressmeddelande.

Annons ▾

Ville öka tryggheten vid Teaterplan

— För att öka tryggheten i området är Teaterplan nu ombyggd till en inbjudande och tillgänglig mötesplats där människor vill vistas. Vi har utvecklat det uppskattade gångstråket längs ån med mer trygghetsskapande belysning och bekväma möbler.

— Vi har skapat flera miniparker som bjuder in till spännande lekmöjligheter. Just lekmiljö för barn är något som idag saknas i centrala Örebro, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

Några av de nya detaljerna för Teaterplan

  • Lekfigurer och lekmiljöer med vatten.
  • Ny belysning.
  • Fler sittplatser, både i sol och skugga.
  • Miniparker med blommande markgrönska.
  • Välkomnande och tillgänglig entréplats vid teaterns huvudentré.
  • Torgytor med plattor och granithällar.
  • Nytt väderskydd besökare och bussresenärer.
  • Nya cykelställ.

— Vi har skapat flera olika slags miljöer, för att så många som möjligt ska trivas här. Här finns platser för att både sitta och njuta i lugn och ro, eller delta i livfull lek. Det finns många detaljer och mycket att uppleva. Utformningen utgår från platsens möjligheter, och har en koppling till den värdefulla kulturmiljön, säger landskapsarkitekt för platsen Tina Andersson

— Vattenlek har visat sig vara eftertraktad av många och nu har vi fått möjlighet att anlägga det här mitt i centrum, vilket är jättekul. Miljön runt vattenleken har många spännande inslag som kan sätta igång fantasin. Den har inspirerats av både teaterverksamhetens sceneri-språk och grönskande träskmiljöer i naturen, avslutar Tina Andersson med.

Vad ska figurerna heta?

Foto: Fredrik Kellén – Örebro Kommun

Nu vill vi ha er hjälp att namnge de nya figurerna som flyttat in på Teaterplan. Var kommer dom ifrån? Har dom rymt från teatern? Kommit upp från svartån? Eller hittat hit från skogen? Skicka in era önskemål på orebro.se/teaterplan

FIKK - För att alla behövs