Örebro kommun ska minska avfallet med 25% till 2025

Örebro kommun ska minska avfallet med fjärdedel till 2025, det innebär att man under en period på 4 år ska minska avfallet med 25%.

· Publicerad: 18 juni 2021 · 11.44.
Arkivbild: Pressbilden

Örebro kommun har tagit sig an den nationella utmaningen att minska avfallet med en fjärdedel på fem år. Detta kunde man informera om under torsdagen i ett pressmeddelande.

— Vi vill få fler att upptäcka att det är enklare än man tror att göra skillnad, säger Håkan Gustafsson, verksamhetschef för Avfall.

Annons ▾

Ett initiativ av branschföreningen Avfall Sverige  

Utmaningen är ett initiativ av branschföreningen Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Målet är att mellan åren 2020–2025 krympa det totala avfallet från alla invånare i kommunen med 25 procent.

I Örebro kommun handlar det om från 192 kg/person till 160 kg/person. Renare luft med mindre utsläpp, färre farliga ämnen i omlopp i naturen, färre förbrukade naturresurser och mindre klimatpåverkan är några vinster om vi lyckas minska avfallet.

— Den här satsningen tar vi oss an både på kort och lång sikt. Vi ska fortsätta förenkla för enskilda hushåll att minska sitt avfall i vardagen, men det handlar även om att fördjupa samarbeten med exempelvis ideella sektorn, företagare och fastighetsägare, säger Håkan Gustafsson, verksamhetschef för Avfall. Märkningen Miljönär-vänlig för företag som gynnar hållbar konsumtion, är ett verktyg i det arbetet.

Tävling för att minska avfallet

Som en del i arbetet med att minska avfallet bjuder Örebro kommun in hushåll att delta i Minimeringsmästarna. Det är en tävling som utmanar deltagarna att minska sitt avfall och leva mer hållbart. Under ett år får hushållen delta i föreläsningar och anta utmaningar utifrån fem olika teman, som till exempel hållbar konsumtion, matsvinn och farligt avfall.

Deltagarna kommer också träffas för att få tips och utbyta erfarenheter med varandra. Hushållen får poäng för hur de genomför utmaningarna och hur mycket de minskar sitt avfall. Samtidigt tävlar de mot andra hushåll över hela Sverige.

— Vi vill från kommunens håll bidra med kunskap och inspiration för att få fler att upptäcka de där små vanorna som gör stor skillnad. Det kan till exempel vara att testa second hand eller laga mat på rester, som är två av utmaningarna i Minimeringsmästarna, säger Mona Öhrn, projektledare för Minimeringsmästarna på Örebro kommun.

De kommande åren planerar Örebro kommun fler aktiviteter för att inspirera örebroarna till att minska sitt avfall, för att på så sätt nå målet att minska avfallet med en fjärdedel till 2025.

FIKK - För att alla behövs