Fler körkort återkallas – ökning med 10%

Transportstyreslen kunde under veckan meddela att fler körkort återkallas. Under första halvåret 2021 har 22 476 körkort återkallats.

· Publicerad: 11 juli 2021 · 15.48.
Foto: Liza Simonsson

Under första halvåret i år fattade Transportstyrelsen beslut om 22 476 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med 10,7 procent jämfört med samma period förra året.

Förra halvåret återkallades 20 303 körkort. Den största delen av ökningen beror på ett ökat antal omhändertagna körkort av polis i trafiken. Detta skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Annons ▾

–Ökningen bekräftar den trend vi sett under de senaste åren och den beror i mångt och mycket på att polisen ökat sin trafikövervakning. Under de senaste fem åren har antalet återkallelser ökat med 25 procent, säger Stefan Appelberg, tf enhetschef vid Transportstyrelsen.

Här är de vanligaste orsakerna till varför ett körkort återkallas

Den överlägset vanligaste återkallelsepunkten är en väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning. Under första halvåret beslutade Transportstyrelsen om 13 448 återkallelser i den kategorin, mer än hälften. I 18,9 procent av fallen var körkortsinnehavaren i åldern 18-24, trots att de endast utgör 7,3 procent av den totala körkortspopulationen.

I 699 fall återkallades körkortet från en person som var under 18 år. Det är också en högre siffra än tidigare och ökningen motsvarar 8 procent jämfört med föregående år. Också här är återkallelsepunkten väsentlig överträdelse störst (605 fall) men även andra återkallelsepunkter förekommer, exempelvis rattfylleri (57 fall) och olika typer av medicinska skäl (26 fall).

— Jag tycker det är beklagligt att vi tvingas återkalla körkort från ungdomar, i synnerhet när det beror på trafikbrott. De borde tänka till innan de sätter sig i en situation som riskerar trafiksäkerheten och som kan innebära negativa konsekvenser när man ska ta körkort för personbil i framtiden. Något som jag tror inte alla ungdomar är medvetna om, säger Stefan Appelberg.

FIKK - För att alla behövs