Ny lag ska stärka barns rättigheter

I början av juli började en ny lag att gälla i Sverige, den så kallade lagen om barnfridsbrottet ska göra det straffbart att låta barn bevittna brott.

· Publicerad: 11 juli 2021 · 22.42.
Arkivbild

I början av juli trädde en ny lag i kraft, den så kallade lagen om barnfridsbrottet. Lagen innebär att det blir straffbart att låta barn bevittna vissa typer av brott, till exempel vålds- och sexualbrott i nära relation.

Förutsättning för att lagen om barnfridsbrottet kan tillämpas är att barnet ska vara eller har varit närstående till både gärningspersonen och offret för grundbrottet. Skriver polisen på sin hemsida.

Annons ▾

— Polismyndigheten ser positivt på den nya lagen, den är viktig och kommer att stärka barns rättigheter, säger Maria Lönegård, chef vid polisens utvecklingscentrum.

Ett intensivt arbete har pågått

De senaste veckorna har Polismyndigheten arbetat intensivt med att förbereda organisationen på införandet av den nya lagen genom att se över arbetssätt och rutiner. Bland annat har personal i yttre tjänst fått stödmaterial och information om förändringen. De är ofta de första att komma i kontakt med barn som kan ha utsatts för barnfridsbrottet.

I och med införandet av den nya lagen kommer antalet barnförhör att öka. Detta är dock något som polisen är vana med att göra.

— Vi är vana att förhöra barn och att bemöta barn som har utsatts för brott. Under 2020 genomfördes cirka 88 000 förhör med barn, i de flesta fallen var barnen målsägande. Barnrätt är en central del i polisens arbete. Barn som kommer till oss ska få sin sak prövad. Som alltid prioriterar vi de grövsta brotten och vi prioriterar barn, avslutar Maria Lönegård med.

FIKK - För att alla behövs