Örebro kommun tar del av äldreomsorgslyftet

Under onsdagen kunde Örebro Kommun meddela att de tar del av äldreomsorgslyftet vars syfte är att höja kompetensen inom vård och omsorg.

· Publicerad: 25 augusti 2021 · 19.21.

Örebro kommun tar del av äldreomsorgslyftet. Detta innebär en unik möjlighet till utbildning på betald arbetstid för arbetssökande, vikarier och fast anställda inom äldreomsorgen, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Syfte med äldreomsorgslyftet är att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal.

Annons ▾

Örebro Kommun rekvirerar miljoner pga äldreomsorgslyftet

Det statliga äldreomsorgslyftet innebär att Örebro kommun har möjlighet att rekvirera upp till 46 miljoner kronor att ersätta lönekostnader för studier på betald arbetstid. Tack vare ett redan upparbetat samarbete mellan Komvux Yrkesutbildningscenter och Vård- och omsorgsförvaltningen har kommunen varit snabb att få fram utbildningar för både undersköterskor och medarbetare som ännu inte har någon utbildning.

— Målgruppen är personer som arbetar inom vård och omsorg, både nya och tidigare anställda. För medarbetare som redan har undersköteutbildning erbjuds kompetensutveckling och för medarbetare som saknar relevant utbildning ges möjlighet att få en grundutbildning till vårdbiträde. Efter avslutade studier kan man sedan gå vidare och utbilda sig till undersköterska, säger Sahra Strandberg, biträdande förvaltningschef Vård och omsorgsförvaltningen.

Utbildningarna startar i augusti

Arbetet har skett med snabba ryck. Lärare har rekryterats och utbildningar har justerats för att passa behoven. Den första gruppen medarbetare börjar nu den 30 augusti och ytterligare en grupp planeras att starta 27 september.

— Eftersom många av dem vi vänder oss till är erfarna inom yrket anpassar vi alla utbildningar utifrån kursdeltagarnas förkunskaper. Det är ett krav för att använda både investerad tid och pengar väl, säger Linus Jonasson, rektor Yrkesutbildningscenter.

— Det här är en unik möjlighet för alla som jobbar inom Vård och omsorg. Vi hoppas att många medarbetare tar chansen att utbilda sig på arbetstid. Än så länge finns det platser kvar till utbildningen som startar den 27 september, säger Sahra Strandberg.

Satsningen innebär också en chans för den som vill satsa på en framtid inom vårdyrket. Under hösten finns goda möjligheter att söka vikariat inom vård och omsorg och att på sikt kunna ta del av utbildningarna.

FIKK - För att alla behövs