Satsar på läkare med fokus på äldrevården

Region Örebro län ska få en äldrevårdsöverläkare, detta då man vill satsa mer på läkare med fokus på äldrevården inom länet.

· Publicerad: 28 oktober 2021 · 12.40.
USO-Arkivbild-2
Arkivbild: Martin Avedal

Region Örebro län informerade på sin hemsida under onsdagen att de kommer satsa mer på läkare med fokus på äldrevården. Målet är att förstärka omhändertagandet av länets äldre invånare. Detta beslut tog regionstyrelsen under gårdagen.

— Vi blir allt fler äldre i länet och det är en utveckling som vi inom Region Örebro län vill möta genom att bland annat inrätta en läkartjänst med särskilt fokus på gruppen av äldre. På så sätt kan vi öka primärvårdens förutsättningar att bedriva en god och jämlik vård på så väl länets särskilda boenden som inom hemsjukvården, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Annons ▾

Region Örebro län ska få en äldrevårdsöverläkare

Äldrevårdsöverläkaren ska bland annat bidra till att skapa en struktur för uppföljning och kvalitetsförbättringar inom äldreområdet. Den aktuella läkaren ska också bidra till att öka och säkerställa den medicinska, etiska och juridiska kompetensen samt ge stöd till vårdcentralsledning och läkare på länets vårdcentraler.

— Pandemin har tydligt visat vikten av en god samverkan mellan Region Örebro län, länets kommuner och övriga aktörer. Redan i dag finns ett etablerat och välfungerande samarbete men vi vill utveckla det ytterligare för att försäkra oss om att alla länets invånare, även de äldre, också fortsättningsvis får bästa möjliga vård och omsorg, säger Andreas Svahn.

FIKK - För att alla behövs