Svenskt Ambulansflyg besökte Örebro Airport

Under måndagen besökte ett flygplan från Svenskt Ambulansflyg Örebro Airport. Flygplanet är ett av de totalt sex plan som kommer finnas i Sverige.

· Publicerad: 8 november 2021 · 19.54.
Foto: Region Örebro län

Under måndagsförmiddagen landade ett flygplan från Svenskt Ambulansflyg på Örebro Airport. Flygplanet är ett av de totalt sex plan som kommer att utgöra Sveriges regioners eget ambulansflyg. Detta skriver Region Örebro Län på sin hemsida.

— Samtliga regioner i Sverige har behov av en fungerande nationell organisation för ambulansflyg så att alla patienter, oavsett bostadsort, kan förvänta sig snabba och smidiga transporter även om avstånden är långa, säger Andreas Svahn (S), ordförande i Region Örebro läns regionstyrelse.

Annons ▾

— Den specialiserade vården kommer närmare patienten vilket kommer alla regioner till glädje men för oss som universitetssjukhusregion är det extra viktigt att planen börjar flyga, fortsätter Andreas Svahn med.

Foto: Region Örebro län

Startar upp sin verksamhet vid Umeå Airport

Svenskt Ambulansflyg startar upp sin verksamhet vid Umeå Airport nu i november och december 2021. Därefter följer verksamheterna vid Arlanda utanför Stockholm och Landvetter utanför Göteborg i februari år 2022.

— Det här är ett lyft för svensk sjukvård. På utsidan ser det ut som ett ordinärt plan men inuti är det fyllt med en spetsteknik och en medicinteknik som ger en väldigt hög patientsäkerhet. Svenskt Ambulansflyg ger oss en fantastisk möjlighet att utveckla svensk sjukvård, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd i Region Örebro län.

Patientsäkerhet och god arbetsmiljö

Den rymliga kabinen är utrustad likt en intensivvårdssal med syrgas, vakuum och luft inbyggt i panelerna. En flexibel inredning möjliggör en variation med en eller tre bårar alternativt enbart sittande passagerare för till exempel en transport av specialister när patienten inte klarar en förflyttning. En innovation är den elektriska bårlyften där patient med medicinteknisk utrustning lyfts ombord i en sammanhållen enhet vilket bidrar till både säkerhet för patienten och en tryggare arbetsmiljö.

En kort landnings- och startsträcka och bra förmåga att landa när sikten är försämrad ger en hög tillgänglighet.

— Det känns väldigt bra att vi kan visa upp ett modernt ambulansflygplan som ger god arbetsmiljö och extra hög patientsäkerhet, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

FIKK - För att alla behövs