Nya åtgärder införs för att bromsa fortsatt smittspridning

Smittspridningen fortsätter öka i Örebro län, därför införs nya åtgärder för att bromsa fortsatt smittspridning av Covid-19.

· Publicerad: 23 november 2021 · 17.20.

Smittspridningen fortsätter öka i Örebro län, men det går inte lika snabbt som tidigare veckor. Under vecka 46 konstaterades 355 nya fall av covid-19 och det kan jämföras med 330 veckan innan, skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande.

— Flest smittade finns i åldersgruppen 6-15 år, men det finns även många fall bland unga och medelålders personer. Något oroande är det att vi ser fler fall i gruppen 60-69 år, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Annons ▾

Åtgärder för att minska risken för smittspridning

Utifrån ökad smittspridning i flera länder i Europa och även en uppgång i vissa regioner i Sverige, till exempel Örebro län, rekommenderar Folkhälsomyndigheten ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning. Utöver fortsatt vaccinering handlar det om bredare testning, utökad smittspårning och införande av vaccinationsbevis.

I enlighet med de nya riktlinjerna kring provtagning rekommenderar nu Region Örebro län åter en bred testning. Det betyder att vuxna och barn från föreskoless och äldre rekommenderas ta prov för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom även om man är vaccinerad. De som haft covid-19 senaste halvåret är undantagna. Regionen understryker också vikten av att alla med nytillkomna luftvägssymtom stannar hemma tills de känner sig friska och har varit feberfria minst ett dygn. Det gäller även för dem som testat negativt för covid-19.

Utökad smittspårning kring konstaterade fall

Ytterligare åtgärder som kommer införas är utökad smittspårning och testning kring konstaterade fall. Om någon i hushållet testat positivt kommer alla i samma hushåll få förhållningsregler om att stanna hemma och testa sig. Det gäller även personer utan symtom, både vaccinerade och ovaccinerade.

Den 1 december förväntas regeringen besluta om vaccinationsbevis som ska användas vid sportevenemang, bio- och teaterföreställningar, konserter och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där mer än 100 personer deltar. Vid arrangemang som inte använder sig av vaccinationsbevis kommer istället särskilda föreskrifter om max antal personer per kvadratmeteryta och krav på avstånd att gälla.  

— Jag vill uppmana alla som ännu inte vaccinerat sig att göra det nu, för att minska fortsatt smittspridning, men även för att fortsatt ha möjlighet att delta i större evenemang. Utifrån den ökade smittspridning vi ser är det också otroligt angeläget att alla som nu rekommenderas en tredje dos vaccin bokar tid så snart som möjligt för detta, säger Gunlög Rasmussen.

Möjligt med drop-in för den som tar sin första dos

Från och med i morgon onsdag kommer det även vara möjligt för dem som ska ta sin första dos vaccin att komma på drop-in-vaccination vid länets vaccinationsmottagningar.

— Drop-in gäller alltså bara om man tidigare inte tagit något covid-vaccin, och gäller under vaccinationsmottagningarnas ordinarie öppettider och bara om mottagningarna har möjlighet att ta emot, förklarar Stellan Johansson.

Syftet med drop-in är att kunna nå några av dem som hittills inte kommit till skott med att vaccinera sig mot covid-19.

— Vill man vara garanterad en dos så är det fortfarande säkrast att boka tid, säger Stellan Johansson.

Rekommendationer som fortfarande gäller

  • Vaccinera dig – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du stanna hemma och ta prov snarast. Det gäller även om du är vaccinerad.
  • Vuxna som inte har vaccinerat sig bör hålla avstånd till andra människor och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.
  • Har du rest utanför Norden, är vaccinerad med minst två doser och får symtom? Då ska du testa dig när du kommer hem. Det gäller inte om du haft bekräftad infektion av covid -19 senaste halvåret. Men du ska fortfarande stanna hemma. Har du rest utanför Norden och inte är vaccinerad? Då ska du testa dig när du kommer hem, även om du saknar symtom. Det gäller dock inte om du har haft bekräftad infektion av covid -19 senaste halvåret. Även barn under sex år behöver i regel inte testa sig.

FIKK - För att alla behövs