FHM inför nya reserekommendationer

Med anledning av den nya virusvarianten av covid-19 som upptäckts i bland annat södra Afrika införs nu nya rekommendationer vid inresa till Sverige.

· Publicerad: 29 november 2021 · 23.04.
Arkivbild

För personer som reser till Sverige från länder i södra Afrika införs nu särskilda rekommendationer, utöver de reserekommendationer som redan finns. Detta kunde Region Örebro län skriva om på sin hemsida under måndagen.

Med anledning av den nya virusvarianten av covid-19 som upptäckts i bland annat Sydafrika och Botswana inför nu Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer vid inresa från vissa länder i södra Afrika.

Annons ▾

Rekommendationerna gäller för följande länder

Rekommendationerna, som gäller från och med den 26 november, rör inresande till Sverige som under de senaste sju dagarna har vistats i något av följande länder: Sydafrika, Botswana, Lesotho, Mocambique, Namibia, Eswatini (Swaziland) och Zimbabwe.

Dessa resenärer ska, oavsett ålder, stanna hemma i sju dagar efter ankomst till Sverige. Vuxna och barn från förskoleklassåldern och uppåt ska testa sig snarast efter ankomsten och ytterligare en gång efter fem dagar, även om de är symtomfria. Rekommendationerna gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer och även personer som haft covid-19 senaste halvåret.

Sparsamt med information om nya virusvarianten

Den nya virusvarianten har fått namnet omikron. Eftersom den är nyupptäckt saknas ännu information om dess egenskaper. Detta följs nu noga på internationell nivå via Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) samt nationellt via Folkhälsomyndigheten.

WHO har klassificerat varianten som en virusvariant av särskild betydelse då den har mutationer som skulle kunna leda till att vaccinet ger ett sämre skydd mot varianten, liksom ett sämre skydd efter genomgången infektion.

Hittills har inga fall av virusvarianten konstaterats i Sverige. Folkhälsomyndigheten övervakar kontinuerligt viruset genom helgenomsekvensering för att upptäcka nya varianter. Alla prover från utlandsresenärer som diagnosticerats med covid-19 sekvenseras.

De nya rekommendationerna Folkhälsomyndigheten inför görs för att stärka skyddet mot nya virusvarianter ytterligare. Även Region Örebro län följer dessa rekommendationer skriver man på sin hemsida.

FIKK - För att alla behövs