Kraftigt ökad smittspridning av Covid-19 i Örebro Län

Region Örebro Län skrev under måndagen att smittspridning av Covid-19 ökade kraftigt i länet under förra veckan, det handlar om en dubblad ökning.

· Publicerad: 3 januari 2022 · 15.30.
Arkivbild

Region Örebro Län skriver på sin hemsida att under vecka 52 ökade smittspridningen av covid-19 i Örebro län kraftigt. Det ska handla om cirka 1860 nya fall, jämfört med drygt 700 fall veckan innan.

Flest fall fanns i åldersgruppen 20-29 år följt av 30-39 år samt 40-59 år. I nuläget behöver tolv personer sjukhusvård för covid-19 varav en person vårdas på intensivvårdsavdelningen.

Annons ▾

Omikron dominerar smittspridningen

Den kraftiga ökningen i smittspridning förklaras av att omikron, som är en mer smittsam virusvariant än de tidigare varianterna, nu dominerar smittspridningen.

–Det gör att vi alla nu behöver ställa om mentalt och förhålla oss till det faktum att vi har en virusvariant som är mer smittsam än tidigare. Det är otroligt viktigt att vara hemma vid symtom, att ta prov och att följa de restriktioner som gäller, även om man är vaccinerad, säger Gunlög Rasmussen, Region Örebro läns smittskyddsläkare.

Antal nya fall är betydligt fler i gruppen ovaccinerade än vaccinerade vilket visar att de som av någon anledning inte vaccinerat sig ännu behöver göra det nu.

Ta chansen att vaccinera dig

I nuläget är 89 procent av länets befolkning vaccinerade med den första dosen, 87 procent vaccinerade med den andra dosen och 35 procent vaccinerade med den tredje dosen.

— Många länsinvånare har vaccinerat sig, men utifrån den mycket höga smittspridning som nu sker behöver fler vaccinera sig. De personer där det gått minst 6 månader sedan andra dosen behöver ta en tredje dos snarast för att ha ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, säger Ewa Slätmo, ordförande i styrgruppen för vaccination i Region Örebro län.

Bidra i smittspårningsarbetet

Den stora smittspridningen gör att Smittspårningsenheten har svårt att klara uppdraget att ringa upp alla smittade. Du som är smittad behöver bidra i smittspårningsarbetet genom att skyndsamt fylla i ett smittspårningsformulär och också förmedla särskilda informationsblad till de du bor med och till andra du träffat och haft nära kontakt med.

För den som bor med en smittad och är så kallad hushållskontakt, gäller särskilda förhållningsregler och rekommendationer kring testning. Andra vuxna kontakter till den smittade ska också så långt det är möjligt undvika kontakter utanför hushållet i sju dagar räknat från när de träffade den smittade. Det betyder i praktiken att helt avstå från att träffa vänner och gå på fritidsaktiviteter under denna period.

Fakta kring provtagning

  • Behovet av provtagning upprätthålls genom de särskilda lådor som finns utplacerade runt om i länet.
  • 95 procent av all provtagning sker via lådorna.
  • De flesta som lämnar in ett prov får svar inom 12-36 timmar.
  • Under förra veckan analyserades fler än 16 300 prover för covid-19.

FIKK - För att alla behövs