Region Örebro Län får stöd till utbyggnad av bredband

Region Örebro Län får ta del av drygt 98 miljoner kronor från PTS (Post- och telestyrelsen). Dessa pengar ska gå till utbyggnad av länets bredband.

· Publicerad: 19 januari 2022 · 22.56.
Arkivbild

Region Örebro Län kunde under onsdagen meddela att de får ta del av drygt 98 miljoner kronor från PTS (Post- och telestyrelsen). Dessa pengar delas ut av PTS till stöd för utbyggnad av bredband.

Sammanlagt ska 4 245 byggnader runt om i länet anslutas med hjälp av stödet. I Örebro län har fyra aktörer beviljats stöd för att bygga ut bredbandsnätet i tio av tolv kommuner, skriver Region Örebro Län på sin hemsida.

Annons ▾

PTS ska främja bredbandsutbyggnaden i Sverige

Post- och telestyrelsen har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnaden i Sverige. Ett av de verktyg som myndigheten förfogar över är det ekonomiska stöd för utbyggnad som årligen delas ut.

I Örebro län betalas stödet ut i de områden aktörerna ansökt om med utgångspunkt i Region Örebro läns prioriteringar om var värdet av bredbandsutbyggnad är störst. Prioriteringarna har utformats tillsammans med länets kommuner som i sin tur har fört dialog med aktörerna om var i respektive kommun de bästa möjligheterna för utbyggnad finns.

– De byggnader som nu beviljats stöd utgör ungefär en fjärdedel av de hushåll och företag på landsbygden som inte har tillgång till snabbt bredband i dag. Så det här är ett stort steg framåt för att nå målen om god tillgänglighet i hela länet, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Men vi är inte nöjda med detta, arbetet med nästa års stöd är redan påbörjat. Vår förhoppning är att vi ska mötas av ett starkt engagemang av alla inblandade även kommande år och att så många som möjligt tar vara på möjligheten att kliva in i den digitala gemenskapen, säger Nina Höijer.

FIKK - För att alla behövs